Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Motiveer een ontslag meteen op de C4

Motiveer een ontslag meteen op de C4

Wanneer u een werknemer de laan uitstuurt, heeft hij/zij het recht de concrete redenen van het ontslag in detail te kennen. Een sterk dossier is een must, zoals nogmaals blijkt uit een recent arrest.

Verplichting?

De werkgever is niet verplicht om elk ontslag uit eigen beweging te motiveren. Hij moet dit enkel doen als de werknemer hem daarom vraagt. Een werkgever die een verzoek tot ontslagmotivering van zijn ontslagen werknemer ontvangt, moet die werknemer de concrete redenen die tot zijn ontslag hebben geleid bij aangetekend schrijven meedelen binnen de twee maanden vanaf de ontvangst van de aangetekende brief van de werknemer.

Als de werkgever uit eigen beweging de concrete redenen die tot het ontslag hebben geleid, schriftelijk aan de werknemer heeft meegedeeld, is hij niet verplicht om op het verzoek van de werknemer te antwoorden. Deze spontane mededeling moet echter wel alle elementen bevatten om de werknemer de concrete redenen die tot zijn ontslag hebben geleid, te laten kennen.

Documenteren

Securex raadt aan om de redenen voor het ontslag zo goed mogelijk te documenteren: “U doet er goed aan om een dossier aan te leggen over de ontslagen werknemer. Neem hierin alle evaluatieverslagen en waarschuwingsbrieven op. U hebt er belang bij om uw opmerkingen en waarschuwingen schriftelijk mee te delen. Niet alleen omdat dit meer effect zal hebben dan een mondelinge waarschuwing, maar ook om over bewijzen te beschikken als de werknemer zijn ontslag zou betwisten.”