Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Minister Crevits blij met ruimere erkenning diploma’s vluchtelingen

Minister Crevits blij met ruimere erkenning diploma’s vluchtelingen

Vorig jaar onderzocht en erkende NARIC-Vlaanderen 512 dossiers van vluchtelingen. Acht op de tien kregen een positieve beoordeling. NARIC*-Vlaanderen, een onderdeel van het beleidsdomein Onderwijs en Vorming, staat in voor de erkenning van buitenlandse studiebewijzen.

Erkenning of gelijkwaardigheid

NARIC-Vlaanderen gaat na in welke mate een buitenlands diploma overeenkomt met een Vlaams diploma. Omdat vluchtelingen veelal niet alle benodigde documenten kunnen voorleggen, start NARIC voor hen een aangepaste procedure op. Daarbij mogen zij een onvolledig dossier indienen. De aanvraag kan gaan om de erkenning van het onderwijsniveau (bv. niveau secundair onderwijs, niveau ‘bachelor’, niveau ‘master’) of om de volledige gelijkwaardigheid te laten onderzoeken (bv. of het diploma effectief om een ingenieursopleiding of een opleiding tot verpleegkundige gaat).

In 2016 ontving NARIC-Vlaanderen 4.354 aanvragen, het jaar voordien waren dat er 3.746 (+16%). Meer dan één aanvraag op de vijf (965) werd ingediend door erkende vluchtelingen, asielzoekers en subsidiair beschermden.

Meer positief

Niet alleen het aantal aanvragen steeg, ook kregen meer dossiers een positieve beoordeling. In 2016 werd er voor 512 dossiers van vluchtelingen een beslissing genomen. Daarvan kreeg bijna acht op de tien een positieve beoordeling (394 dossiers). Dat houdt in dat de aanvrager de gelijkwaardigheid krijgt waarnaar hij gevraagd heeft of waarvoor het dossier initieel onderzocht werd. 33 aanvragen werden negatief beoordeeld en 85 kregen een ‘andere’ beslissing. Dat betekent dat iemand een gelijkwaardigheid krijgt met een ander studiebewijs of graad dan initieel aangevraagd of onderzocht.

Niveau-erkenning

In 2015 dienden vluchtelingen vaak een aanvraag in voor de volledige gelijkwaardigheid terwijl het dossier onmogelijk te beoordelen was omwille van het beperkt aantal documenten. Deze aanvragers kregen meestal een niveaugelijkwaardigheid. Voor een werkgever is het vaak voldoende om te weten of een potentiële werknemer zijn diploma werkelijk behaald heeft en op welk niveau hij de werknemer kan inzetten. Veel vacatures vragen ook naar ‘bachelors’ of ‘masters’ in het algemeen. NARIC zette daarom meer in op het bekender maken van de niveau-erkenning. Dat gaat vlotter en er zijn minder documenten nodig dan bij een onderzoek naar de gelijkwaardigheid met een specifiek studiebewijs. Ook in het kader van de vluchtelingencrisis is dit een belangrijke procedure.

Meer kansen

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V): “De erkenning van buitenlandse diploma’s is een belangrijke hefboom voor integratie en tewerkstelling. De kansen op een job stijgen voor een Iraanse verpleegster of een Syrische ingenieur wanneer hun diploma ook hier erkend wordt. Dat is een goede zaak, want onze Vlaamse arbeidsmarkt heeft nood aan elk talent. Werkgevers krijgen een beter zicht op wat (potentiële) werknemers in hun mars hebben en het onderwijs wordt toegankelijker en kan gerichter leertrajecten opzetten voor studenten.”

* NARIC staat voor National Academic Recognition Information Centre