Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Minder uitzendarbeid op maandbasis, meer op jaarbasis

Minder uitzendarbeid op maandbasis, meer op jaarbasis

In juni 2018 nam het aantal gepresteerde uren uitzendarbeid af met -1,75% t.o.v. de vorige maand (op basis van voor seizoens- en kalenderinvloeden gecorrigeerde cijfers). Deze achteruitgang is toe te schrijven aan een negatieve evolutie in beide segmenten: het aantal gepresteerde uren uitzendarbeid nam af met -1,57% in het arbeiderssegment en met -2% in het bediendesegment.

In vergelijking met de maand juni van vorig jaar liet de uitzendsector een stijging met +0,38% optekenen. Dit cijfer is het resultaat van een afname van de activiteit met -0,09% in het arbeiderssegment en een toename met +1,07% in het bediendesegment.

De Federgon-index bereikte 115,5 punten in juni 2018 tegenover 117,5 punten de maand ervoor. De index geeft het niveau van de activiteit weer in de onderzochte maand ten opzichte van de activiteit in de maand januari 2007 (basis 100), en dit op basis van voor seizoensinvloeden gecorrigeerde cijfers.