Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Met Goesting werken in het Regionaal ziekenhuis Heilig Hart Leuven

Met Goesting werken in het Regionaal ziekenhuis Heilig Hart Leuven

Kun je als werkgever je medewerkers gelukkig houden ondanks de werkdruk die zorgberoepen met zich meebrengen? Het Regionaal ziekenhuis Heilig Hart Leuven engageert er zich in elk geval actief toe.

Doorgaan

Het ziekenhuis behaalde recent het NIAZ-kwaliteitslabel, een prestatie die veel extra inspanningen vroeg van medewerkers. “Het label is een erkenning voor onze inzet en een bevestiging voor patiënten, huisartsen en andere verwijzers dat ze kunnen vertrouwen op veilige en kwalitatieve zorg in ons ziekenhuis. We werken door op de ingeslagen weg en hopen zo verder te groeien”, vertelt  Katrien Van Gerven, algemeen directeur (rechts op de foto).

Goed voelen

“Goede patiëntenzorg is echter enkel haalbaar dankzij de inzet van gemotiveerde en goed ondersteunde medewerkers”, zegt Sabine Verslegers, HR-directeur (links op de foto). “Naast de kwaliteit voor de patiënt vinden we het even belangrijk dat al onze personeelsleden zich goed voelen in hun vel, hun werk graag doen en hier graag werken.” Om dit te peilen organiseerde het ziekenhuis recent een medewerkersenquête waaruit blijkt dat 94% zijn of haar werk graag doet en dat 81% over het algemeen tevreden is over het ziekenhuis als werkgever.

Kunde en goesting

Een ziekenhuis staat of valt met de kundigheid en de ‘goesting’ van de mensen die er werken. Om deze doelstelling kracht bij te zetten ging het ziekenhuis in zee met 'Make me Fly!', een organisatie gespecialiseerd in fijner (samen)werken en in welzijn en welbevinden op het werk.

Het voorbije jaar zette het Regionaal ziekenhuis Heilig Hart Leuven in op drie pijlers:

  1. het duurzaam engageren van medewerkers;
  2. hun mentale veerkracht ondersteunen en
  3. hun fysieke gezondheid promoten.

Er was ook aandacht voor het werk- en levensgeluk voor 50+'ers. De leidinggevenden werden getraind in het geven, ontvangen en stimuleren van constructieve feedback en voor de verdere evaluatie en ontwikkeling van hun fysieke conditie konden medewerkers naar de Sportpraktijk Heverlee.

Het ziekenhuis wordt nu voor zijn inspanningen en engagement beloond met het Bedrijf met GOESTING!™-label, dat een jaar gevoerd kan worden. Met deze erkenning verbindt het ziekenhuis zich ertoe een werkplek te zijn waar mensen graag komen en blijven werken.