Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Meisjes beter op school en nu ook beter op de arbeidsmarkt

Meisjes beter op school en nu ook beter op de arbeidsmarkt

Eind november telt Vlaanderen 186.465 niet-werkende werkzoekenden (NWWZ). Dat zijn er 16.078 of 7,9% minder dan vorig jaar. De Vlaamse werkloosheid daalt al sinds augustus 2015. Dat meisjes het beter doen op school, blijkt nu ook in de statistieken.

Volgens het jongste VDAB Werkloosheidsbericht van november bestaat de Vlaamse arbeidsreserve uit:

  • werkzoekenden met een werkloosheidsuitkeringsaanvraag (WZUA): 66%. Hun aantal daalt op jaarbasis met 10,2%;
  • de jongeren in beroepsinschakelingstijd (BIT) 6,8%; hun aantal daalt 8,1%;
  • vrij ingeschreven werkzoekenden 14,3%; hun aantal daalde 4,3%;
  • 'andere', met daarin o.m. erkende vluchtelingen met een leefloon. Hun aantal stijgt met 1,1%.

50-plussers

De werkloosheid daalt het traagst bij de 50-plussers (-3,5%) als gevolg van de langere beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt. Het opdrijvend effect van de langere beschikbaarheid concentreert zich bij de 60-plussers (+27,8%). De 50- tot 55-jarigen en de 55- tot 60-jarigen noteren daarentegen lager (-12,9% en -13,1%).

Migratieachtergrond

Vlaanderen telt 53.531 werkzoekenden met een migratieachtergrond of 28,7% van de geregistreerde arbeidsreserve. De allochtone werkloosheid daalt op jaarbasis met 7,5%, de autochtone met 8,1%. De beide dalingsritmes groeien naar elkaar toe.

Vrouwen doen het beter

De Vlaamse werkloosheidsgraad komt uit op 6,08%. De mannelijke werkloosheidsgraad bedraagt 6,18%, de vrouwelijke 5,96%. Vlaanderen telt dus meer mannelijke (101.076 of 54,2%) dan vrouwelijke werkzoekenden (85.389). Dat was ooit anders. Een decennium geleden was de situatie nog omgekeerd. De ommekeer baseerde zich op een banenverlies in de industrie, waar vooral mannen actief zijn en de groei van de tewerkstelling in de tertiaire en quartaire sector met jobkansen voor vrouwen.

Want meisjes zijn beter op school

Deze evolutie volgt ook uit de betere schoolse prestaties van meisjes. De jaarlijkse VDAB-schoolverlatersstudie signaleert dan ook niet onverwacht dat mannelijke schoolverlaters gemiddeld moeilijker aansluiting vinden met de arbeidsmarkt dan hun vrouwelijke collega’s. De tewerkstelling van laaggeschoolde vrouwen kreeg bovendien een extra-stimulans door de dienstencheques, terwijl laaggeschoolde mannen repetitieve banen in de industrie zagen verdwijnen door automatisering en delokalisatie.