Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

‘Spontaan collega’s helpen’, het ultieme bewijs van engagement

‘Spontaan collega’s helpen’, het ultieme bewijs van engagement

Zaakvoerders van de Belgische kmo’s duiden ‘spontaan collega’s helpen’ aan als het ultieme bewijs van engagement. Ze denken engagement te kunnen verhogen door vooral oog te hebben voor het individueel talent van hun medewerkers. Ze ervaren het meest engagement ten aanzien van de klant. Dat zijn de opvallende conclusies uit een rondvraag van SD Worx in 2018 bij meer dan 780 kmo-zaakvoerders in bedrijven tot 100 werknemers.

Engagement zit in kleine dagelijkse dingen

Volgens de kmo-bedrijfsleiders blijkt het engagement van hun medewerkers vooral uit kleine, dagelijkse handelingen, die illustreren dat ze hun individuele talenten inzetten voor het groter geheel van het bedrijf. Spontaan collega’s helpen (82,3%) en meedenken over de toekomst van het bedrijf (80,1%) zijn de belangrijkste eigenschappen van geëngageerde werknemers. Daarentegen zijn minder bedrijfsleiders ervan overtuigd dat het hebben van contact met het bedrijf buiten de werktijd (44,7%) en het organiseren van (sociale, familiale en andere) activiteiten voor het bedrijf (47,3%) tekenen zijn van een groot engagement van hun medewerkers.

Kmo’s zien hefbomen voor engagement

Zaakvoerders zijn er zich van bewust dat ze zelf het engagement van hun medewerkers kunnen verhogen. Oog hebben voor individueel talent kan volgens bijna zeven op tien onder hen (67,2%) het engagement van hun medewerkers verhogen, maar ook erkenning van de kwaliteiten en resultaten van medewerkers (60,5%) en duidelijke waarden en normen instellen (60,1%) kunnen de betrokkenheid van werknemers doen toenemen volgens de kmo-bedrijfsleiders.

Thuiswerk weinig ingeburgerd

Erg opvallend is dat veel bedrijfsleiders geloven dat veelbesproken zaken op de werkvloer zoals thuiswerk en teambuildings niet meteen zullen zorgen voor meer geëngageerde medewerkers . Ook algemene loonsverhogingen lijken hen niet voor meer betrokkenheid bij het bedrijf te zorgen. Deze elementen lijken bovendien ook nog weinig ingeburgerd te zijn: ongeveer een kwart van de kmo-zaakvoerders zegt thuiswerk (24,1%) of teambuildings (25,8%) al te hebben ingevoerd en minder dan tien procent heeft al een algemene loonsverhoging doorgevoerd (8,9%).

Bron: www.sdworx.be