Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

@level2work integreert hoogopgeleide anderstaligen

@level2work integreert hoogopgeleide anderstaligen

Veranker de werking van @level2work met een gerust hart, zo adviseert het HIVA, het onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving van de KU Leuven. Hoogopgeleide anderstaligen kunnen er terecht met alle vragen. Na twee jaar blijkt dat velen van hen bereikt worden en is bijna veertig procent aan het werk.

Bemiddelen naar werk

Partners van @level2work zijn onder andere VDAB, het Agentschap Inburgering en Integratie, Actiris, IN-Gent en Atlas. De doelstelling van @level2work was om anderstalige hoogopgeleiden, afkomstig uit een niet-EU-land, te bemiddelen naar werk op hun scholingsniveau. Hiervoor werden acht proeftuinen  en een vijftigtal concrete acties opgezet. De focus lag op het geïntegreerd werken, het versterken van competenties en het benaderen van werkgevers.

Als 'one-stop-shop' werd een digitaal platform gecreëerd met alle informatie over het aanbod. Daarnaast was er een fysiek contactloket waar hoogopgeleide anderstaligen begeleid worden in hun traject naar werk. @level2work bereikte inmiddels al 1.175 hoogopgeleide anderstaligen van 110 nationaliteiten.

Behoefte

HIVA-onderzoeker Peter De Cuyper merkt  "dat er in veel proeftuinen een betere samenwerking en meer vertrouwen is gegroeid tussen verschillende partners. Dat heeft voor een dynamiek gezorgd". Werkgevers worden van hun kant betrokken via acties als jobhunting, mentoring, stages en sectortrajecten. Vooral de mentoringinitiatieven waren een succes.  

De hoogopgeleide anderstaligen zelf beschouwen bij het versterken van hun competenties het oefenen van taal als een belangrijke behoefte. Zo bleken de taalcafés en taalstages heel populair. Hier vroeg de doelgroep zelf naar meer.

Zoektocht

Cintia Batista, een van die hoogopgeleide anderstaligen, werkte in Panama als advocate bij de overheid: "Zes jaar geleden ben ik in België aangekomen. De zoektocht naar werk was moeilijk in het begin. Een jaar lang had ik dankzij @level2work de mogelijkheid om verschillende stages te doen. Vandaag werk ik als projectsupport bij Essers en gebruik ik zowel mijn talen als mijn juridische kennis."

Aansluiten bij VDAB

Patrick Noël Vercruysse, projectmanager bij @level2work, wijst erop dat het project perfect aansluit bij het VDAB-actieplan Integratie door werk, "waarbij we ook willen inzetten op de competenties en het potentieel van anderstaligen om hen te bemiddelen naar werk".

Voor Fons Leroy, gedelegeerd bestuurder VDAB, wijzen de resultaten van het project op een behoefte en hebben de vele acties een waardevolle basis gelegd om dat talentenhuis gestalte te geven. Hij pleit ervoor om lessen te trekken uit het project en de succesvolle elementen, zoals het one-stop-shop loket, structureel te verankeren.