Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Leerstoel Waardig Werk ingehuldigd

Leerstoel Waardig Werk ingehuldigd

Aan het HIVA (KU Leuven) werd de nieuwe Leerstoel 'Waardig Werk en de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s)' ingehuldigd. De leerstoel wil de kennis over schendingen van mensenrechten in mondiale waardeketens vergroten en in kaart brengen waarom grote delen van de wereld het zonder goede sociale bescherming moeten stellen.

Investeerders zijn de ngo Wereldsolidariteit en de christelijke vakbond ACV. Ze willen kennisopbouw steunen over kernthema’s gelinkt aan hun visie en missie als sociale ontwikkelingsorganisaties.

HIVA, het Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving, is een multidisciplinaire onderzoeksinstelling van de KU Leuven. Dankzij de Leerstoel kan HIVA het maatschappelijk debat over waardig werk en de SDG’s (Sustainable Development Goals) voeden en zijn positie in wetenschappelijke debatten over deze thema’s waarborgen.

Titularis van de leerstoel is prof. dr. Geert Van Hootegem (foto derde van lnr). Prof. dr. Huib Huyse (foto tweede vlnr) zal als co-titularis het onderzoek coördineren binnen de onderzoeksgroep duurzame ontwikkeling.

Duurzame Ontwikkelingsdoelen

Waardig Werk is als thema de voorbije jaren hoger op de internationale beleidsagenda gekomen. Dit is ook zichtbaar in de mondiale ontwikkelingsdoelen: naast SDG8 (‘Waardig werk en economische groei’) komt Waardig Werk ook aan bod in andere SDG's.

Ondanks deze groeiende aandacht voor waardig werk duiken er bijna dagelijks voorbeelden op van slechte arbeidsomstandigheden in internationale waardeketens.

Bovendien blijft sociale bescherming een privilege voor een minderheid van de wereldbevolking - gewoonlijk zij met toegang tot stabiele, formele jobs. Investeren in kennisopbouw over Waardig Werk is essentieel in een tijdperk waarin globalisering bestaande arbeidsrelaties ontwricht, en de druk op werkomstandigheden toeneemt door onevenwichtige machtsrelaties in internationale waardeketens.

Wantoestanden

De Leerstoel wil wantoestanden in internationale waardeketens in kaart brengen, maar door onderzoek ook wegen op de beleidsdebatten over Waardig Werk in ontwikkelingslanden. Bovendien wil de Leerstoel nieuwe inzichten aanreiken waarmee het middenveld zijn rol maximaal kan opnemen op het internationale toneel.