Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Krappe arbeidsmarkt verhoogt verloopintentie

Krappe arbeidsmarkt verhoogt verloopintentie

Steeds meer mensen zijn op zoek naar een andere job volgens de werkbaarheidsmonitor 2016. Onderzoek van de Stichting Innovatie & Arbeid wijst uit dat vooral demotivatie en een gebrek aan werkplezier het risico op een hoge verloopintentie doen toenemen. Ook onvoldoende leer- of ontwikkelingsmogelijkheden in de job, werkstressklachten of werk-privécombinatieproblemen spelen een rol. Inzetten op werkbaar werk lijkt de sleutel voor bedrijven die hun werknemers willen behouden.

Personeelsverloop

De werkbaarheidsmonitor 2016 registreert bij 10,3% van de werknemers op de Vlaamse arbeidsmarkt een hoge verloopintentie: zowat 235.000 personen overwogen geregeld om van baan te veranderen. Dat is een zesde hoger dan bij de werkbaarheidsmeting 2013 (8,9%) en zelfs een vierde hoger dan bij de nulmeting van 2004 (8,1%).

De stijging heeft uiteraard te maken met de economische heropleving: de krappere arbeidsmarkt en het groot aantal (openstaande) vacatures stimuleren werknemers om op zoek te gaan naar een job die beter aansluit bij hun competenties en verwachtingen, financieel interessanter is, meer werkzekerheid biedt of minder lang pendelen vereist.

Twintigers, tijdelijken en pendelaars

Het is dan ook niet verwonderlijk dat 2016 een hogere verloopintentie vertoont bij twintigers (17,3%) dan bij vijftigplussers (5,2%). Ook medewerkers met een tijdelijk contract (17,4%) zijn meer geneigd om van job te veranderen dan hun vaste collega’s (9,8%), net als werknemers die dagelijks langer dan twee uur onderweg zijn (13,3%) tegenover hun collega’s die minder dan een halfuur pendelen (8,8%).

Niet iedereen kan daarbij evenveel troeven uitspelen. Dat kansenverschil weerspiegelt zich in verloopintentiepercentages van specifieke groepen: deze liggen hoger bij hooggeschoolden (11,7%) dan bij laaggeschoolden (7,6%) en bij professionals en middenkaders (12,1%) dan bij arbeiders (9,1%).

Werkbaar werk maakt verschil

Naast deze persoons- en jobkenmerken blijkt vooral de werkbaarheid een sleutelvariabele.

  • 2,7% van de werknemers met een werkbare job overweegt regelmatig een andere baan te zoeken.
  • 9,4% of drie keer meer collega’s die met één werkbaarheidsknelpunt geconfronteerd worden, overwegen weg te gaan.
  • 27,4% van wie met meerdere werkbaarheidsknelpunten kampt, denkt regelmatig aan veranderen.

Motivatie blijkt de sterkste ‘voorspeller’. Het aandeel werknemers met een hoge verloopintentie ligt ruim zeven keer hoger bij werknemers met motivatieproblemen (33,4%) dan bij de collega’s die gemotiveerd aan de slag zijn (4,5%).

We zien ook duidelijk verbanden met:

  • leermogelijkheden: 22,7 % van de werknemers met een leerdeficit overwegen te verkassen (7,7% bij collega's zonder problemen op dit vlak);
  • werkstressklachten (17,7%, tegenover 6,4% in de contrastgroep zonder dit probleem);
  • onevenwichten in de werk-privébalans (23,4% tegenover 8,4% in de contrastgroep).

Alle informatie en onderzoeksresultaten op www.werkbaarwerk.be.