Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Korn Ferry: vervang anciënniteitspremie door creatieve loyauteitpremies

Korn Ferry: vervang anciënniteitspremie door creatieve loyauteitpremies

In hun nationale staking tegen de 'magere loonmarge' van 0,8 % die het technisch rapport van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB) voorziet voor 2019 en 2020, leggen de vakbonden de schuld bij de hervormde loonwet van de huidige regering. Experten van Korn Ferry wijzen eerder naar de Belgische loonautomatismen.

Sonja Brouwers en Walter Janssens, beide reward specialisten bij Korn Ferry, relativeren ook het cijfer 0,8%: "Het gaat om de loonmarge bovenop de loonsverhogingen gekoppeld aan de index. En die bedraagt in januari voor heel wat mensen 2,16%, met afwijkende percentages afhankelijk van het paritair comité."

Verwachte loonstijging: 1,3%

Korn Ferry houdt internationaal de vinger aan de pols bij klanten over de loonsverwachtingen. De bevraging van januari leert twee zaken: quasi elk bedrijf worstelt om vacatures (vaak technische) ingevuld te krijgen en de verwachte loonstijgingen bovenop de index bedraagt 1,3% voor 2019. Opmerkelijk hoger dus dan de 0,8% die de CRB voorziet voor de periode 2019-2020.

Belgische bedrijven verwachten dus een impact op de lonen door de toenemende schaarste op de arbeidsmarkt. Hoewel ze de loonmassa vanuit concurrentieel perspectief onder controle moeten houden.

Sonja Brouwers (Korn Ferry) - photo Korn Ferry

Loonautomatismen

Sonja Brouwers en Walter Janssens bedenken ook dat de loonmarge eerder 'beperkend' werkt dan absoluut begrenzend. Ze wijzen daarbij naar de Belgische loonautomatismen. Walter Janssens preciseert dat het niet enkel de loonindexering betreft, maar ook de automatische doorgroei op basis van anciënniteit. De afbouw van de anciënniteitsbarema’s, nochtans voorzien in de regeringsverklaring, is dode letter gebleven. De experten van Korn Ferry ergeren zich al jaren aan dit vastgeroest principe. “Vooral omdat hierdoor de loonspanning tussen oudere en jongere werknemers onaanvaardbaar groot is in vergelijking met de buurlanden”, verduidelijkt Sonja Brouwers. Vergelijken we met Duitsland, Frankrijk en Nederland (dezelfde landen waarmee de CRB rekening houdt bij het opmaken van het technisch rapport), dan is die loonkloof tussen oudere en jongere werknemers voor eenzelfde functie het grootst in België.

Een hulpboekhouder

Walter Janssens illustreert het fenomeen aan de hand van een voorbeeld op basis van de loononderzoeken die Korn Ferry in onze buurlanden uitvoert. "Neem een hulpboekhouder van 25 jaar die 2.500 euro per maand verdient. In België zal zijn collega hulpboekhouder (die naast hem of haar aan hetzelfde bureel werkt bij hetzelfde bedrijf) van 55 met 30 jaar anciënniteit 3.500 euro verdienen. Dat is een verschil van 40%. In Nederland zal die kloof 'slechts' 30% zijn, in Frankrijk 28% en in Duitsland 18%. Concreet zijn wij 'kampioen' in deze anciënniteitsautomatismen." Een echte systeemfout, vindt Janssens.

Liever loyauteit dan anciënniteit

Al is er "natuurlijk niks mis met het belonen van loyauteit”, stelt Walter Janssens, die de term loyauteit verkiest boven anciënniteit. “Maar doe dat niet door jaarlijks het loon automatisch en dus voor iedereen te verhogen.”

Een loyauteitspremie is veel geschikter. Indien de overheid deze premie met een fiscale korting zou ondersteunen, dan hebben we een sleutel om die anciënniteitslonen te schrappen, of tenminste af te toppen na bijvoorbeeld vijf jaar.

Creatief met de loyauteitspremie

Bovendien hoeft deze loyauteitspremie niet per definitie meteen in centen uitgekeerd te worden. Andere, meer creatieve vormen zijn bijvoorbeeld:

  • de loyauteitspremie storten als aanvullende bijdrage in de pensioenverzekering (een gunstige investering op lange termijn);
  • meer flexibiliteit en autonomie qua werktijden en -locatie;
  • investeren in opleiding (in onze samenleving van “levenslang leren” zijn vaardigheden immers voortdurend aan (her)opfrissing toe), ...

Sonja Brouwers en Walter Janssens willen uiteindelijk ruimte scheppen in de loonmarge waardoor bedrijven een eigen loonpolitiek kunnen voeren. "En ja dat zal betekenen dat schaarse STEM-profielen meer opslag gaan krijgen dan anderen”, zegt Walter Janssens.

Walter Janssens (Korn Ferry) - Photo Korn Ferry

Meer opleiding

Dat neemt niet weg dat uit de research van Korn Ferry ook blijkt dat bedrijven meer en meer inzetten op opleiding dan in louter loonopslag. “Dat is ongetwijfeld een juiste benadering”, interpreteert Sonja Brouwers. “Maar laten we niet al te naïef zijn. Een aangepast (lees hoger) loonpakket, zal zeker ook deel uitmaken van de politiek, zij het dan selectief voor specifieke doelgroepen en niet-recurrent, laat staan automatisch.”

55+'ers

De experten van Korn Ferry hekelen ook het Belgische fatalisme over de blijvend schrijnend lage arbeidsmarktparticipatie van 55-plussers. Ontelbare studies (waaronder ook de research van Korn Ferry) hebben al uitgewezen dat de Belgische loonstructuur van automatismen de “oudere” medewerkers te vroeg uit het arbeidscircuit stoot.

“Met ons voorstel om de anciënniteitsgebonden loonsverhoging te vervangen door een loyauteitspremie, willen we niet enkel marge vrijmaken voor een bedrijfseigen loonpolitiek, maar ook beletten dat de oudere medewerkers structureel als te duur worden gepercipieerd. In tijden van krapte op de arbeidsmarkt moet élk lid van de talentpool benut worden en kansen krijgen”, besluiten de Korn Ferry-medewerkers hun betoog.