Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Jobhoppen negatiever gepercipieerd door werkgevers dan door werknemers

Jobhoppen negatiever gepercipieerd door werkgevers dan door werknemers

Belgische werkgevers staan niet positief tegenover jobhoppers. 56 procent van de ondervraagde werkgevers zegt niet of nauwelijks een kandidaat uit te nodigen voor een gesprek als ze vinden dat het een jobhopper is. Werknemers kijken positiever naar jobhoppen.

Werkgevers vinden dat het hen later te veel tijd en moeite kost om nieuwkomers steeds weer te vervangen en op te leiden (70 procent). Een kwart van de ondervraagde werkgevers geeft zelfs aan dat werknemers met meerdere kortetermijnjobs nefast zijn voor het bedrijf of de organisatie. Dat blijkt uit een enquête van vacaturesite Indeed. Censuswide bevroeg 1.001 werknemers en 202 werkgevers in België.

Toch zien werkgevers ook wat voordelen in het aannemen van jobhoppers.

  1. Ze bieden nieuwe inzichten (75 procent),
  2. verfrissende perspectieven en ideeën (61 procent) en
  3. collega’s kunnen van hen nieuwe vaardigheden leren (28 procent).

De perceptie van werknemers

Werknemers staan in het algemeen positiever tegenover jobhoppen dan werkgevers. Volgens

  • 64 procent van de ondervraagde werknemers heeft het geen invloed op hun carrière,
  • 17 procent is het zelfs een meerwaarde.
  • 19 procent doet jobhoppen meer kwaad dan goed doet aan de eigen loopbaan.

Vooral jongeren (16 tot 24 jaar) vinden dat jobhoppen niet slecht is voor carrière. In die leeftijdscategorie vindt 31 procent dat het helpt om een goede carrière uit te bouwen, voor 62 procent heeft het geen invloed en slechts 8 procent vindt dat jobhoppen de loopbaan schaadt.

Daarnaast beseft de helft van de werknemers wel dat jobhoppen negatief gepercipieerd kan worden door toekomstige werkgevers (49 procent) en vier op de tien vinden dat het een gebrek aan loyaliteit ten opzichte van de huidige werkgever (42 procent) kan tonen. Volgens 41 procent van de ondervraagden kan jobhoppen een onbeslist carrièrepad uitschijnen.

Redenen om van baan te veranderen

De belangrijkste redenen waarom werknemers snel opnieuw van job veranderen is

  • omdat ze niet kunnen aarden op de nieuwe werkplek (40 procent),
  • de job niet beantwoordt aan de verwachtingen (36 procent) of
  • omdat ze in de korte periode een beter voorstel kregen van een ander bedrijf (35 procent).

Sander Poos valt het op dat werknemers "de negatieve effecten van het snel veranderen van jobs erkennen, maar dat het negen op de tien ondervraagden toch niet tegenhoudt om langer dan nodig een bepaalde job uit te oefenen enkel en alleen om te vermijden dat ze het etiket jobhopper opgekleefd krijgen. Werknemers staan open voor een nieuwe uitdaging als die beter lijkt te zijn dan de huidige job.  In de huidige arbeidsmarkt is het dan ook aan de werkgevers om hun rekruteringsstrategie daarop aan te passen, om toch het talent aan te trekken dat zo nodig is.”

Het onderzoek peilde eveneens naar wat zowel werkgevers als werknemers een aanvaardbare tijdspanne vinden om van job te veranderen. Beide partijen vinden het niet onlogisch om na twintig maanden uit te kijken naar een nieuw avontuur.