Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Jobcreatie in Belgische bedrijven blijft positief

Jobcreatie in Belgische bedrijven blijft positief

Volgens de ManpowerGroup Barometer zullen de Belgische werkgevers de jobcreatie op peil houden in de loop van Q2 van 2019. 9% van de 751 bevraagde Belgische werkgevers plant méér personeel. Slechts 2% voorziet een inkrimping 83% verwacht geen verandering.

Na correctie van de seizoenvariaties bereikt de Nettotewerkstellingsprognose – of het verschil tussen het percentage werkgevers dat aanwervingen plant en het percentage werkgevers dat ontslagen voorziet –  voor het derde kwartaal op rij +6. Dit is een stijging van 3 punten ten opzichte van het 2e kwartaal van 2018.

Ondanks onzekerheid

Belgische werkgevers houden de jobcreatie op peil "ondanks een groeiende onzekerheid, onder andere door de Brexit”, zo stelt Philippe Lacroix vast. De Managing Director van ManpowerGroup BeLux ziet op korte termijn de uitdaging van alledag "om openstaande vacatures, ongeacht het niveau, te proberen invullen." Hoewel er vooruitgang werd geboekt, vertoont de Belgische arbeidsmarkt nog steeds structurele zwaktes. Verschillende sleutelindicatoren blijven onder het Europese gemiddelde, zo signaleerde de Nationale Bank in haar jaarverslag.

Sterkste wervingsintenties sinds meer dan 3 jaar in Vlaanderen

De tewerkstellingsvooruitzichten voor het volgende kwartaal zijn positief in de drie gewesten van het land. In Vlaanderen bereikt de Nettotewerkstellingsprognose zijn hoogste niveau (+8) sinds het 4e kwartaal van 2015. Ook in Wallonië (+7) en Brussel (+5) tonen de werkgevers zich vrij optimistisch.

Positieve vooruitzichten in 9 van de 10 bevraagde sectoren

In 9 van de 10 bevraagde sectoren zijn de werkgevers van plan nieuwe jobs te creëren in de loop van het 2e kwartaal van 2019. De werkgevers verwachten de sterkste wervingsactiviteit in de sectoren Elektriciteit, gas en water (+16) en in de sector Transport en logistiek (+13).

De tewerkstellingsvooruitzichten zijn ook zeer positief in de sectoren Landbouw en visserij, Openbare diensten, onderwijs, gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening en in de Extractieve industrieën (alle drie +11). Verwacht wordt dat de aanwervingen zullen plaatsvinden tegen hetzelfde tempo als in het vorige kwartaal in de sector van de Bouw (+10), terwijl er naar verwachting meer aanwervingen zullen zijn in de sector Financiën, verzekering, vastgoed en diensten (+8).

De werkgevers in de sector van de Maakindustrie zijn dan weer voorzichtiger (+4), terwijl de werkgevers in de Groot- en detailhandel (+1) en in de Horeca (0) hun personeelsbestand op hetzelfde niveau houden.

De Nettotewerkstellingsprognose stijgt in 6 sectoren ten opzichte van het vorige kwartaal en in 7 sectoren in vergelijking met het 2e kwartaal van 2018.

Groeiend vertrouwen naarmate de omvang van het bedrijf

Het vertrouwen van de werkgevers is groter in de grotere bedrijven. De nettotewerkstellingsprognose bedraagt +5 in het segment van de microbedrijven (< 10 werknemers), +13 in de kleine bedrijven (10-49 werknemers), +14 in de middelgrote bedrijven (50-249 werknemers) en +20 in de grote bedrijven (≥ 250 werknemers).

Internationaal blijft de jobcreatie globaal genomen ook op peil.