Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Inspectiecampagne rond veiligheid en gezondheid van uitzendkrachten

Inspectiecampagne rond veiligheid en gezondheid van uitzendkrachten

De Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk (FOD Werkgelegenheid) organiseert een inspectiecampagne over de veiligheid en de gezondheid van uitzendkrachten. De campagne kadert in een Europees initiatief van het Europese Comité van de Hoge Vertegenwoordigers van de Arbeidsinspectie en bevat een luik over grensoverschrijdende uitzendarbeid. De inspectiecampagne, die een verbetering van de arbeidsomstandigheden op het oog heeft, loopt tijdens het jaar 2018.

Uitzendkrachten

Hoewel uitzendkrachten tot een groep van kwetsbare werknemers behoren, wordt de afgelopen jaren aanzienlijk meer een beroep op hen gedaan. Uit verschillende studies blijkt dat tijdelijke werknemers, in tegenstelling tot vaste werknemers, vaker het slachtoffer zijn van een arbeidsongeval. Een gebrek aan informatie over veiligheids- en gezondheidsrisico’s op de werkplek kan hiervan een oorzaak zijn.

Europese campagne 2018-2019

Het Toezicht op het Welzijn op het Werk zal deze Europese campagne uitvoeren via een nationale campagne. Die zal nagaan in hoeverre de reglementering over het welzijn op het werk wordt nageleefd door zowel de uitzendondernemingen als de ondernemingen die deze uitzendkrachten gebruiken. De acht regionale directies van het Toezicht op het Welzijn op het Werk worden gemobiliseerd. Zo zullen ten minste 32 uitzendkantoren en 160 gebruikersondernemingen worden gecontroleerd.

Minister van Werk Kris Peeters (CD&V): “Veiligheid en welzijn op het werk moeten bij uitzendkrachten net zo goed aandachtspunten zijn als bij andere werknemers. Door deel te nemen aan een Europese campagne, kunnen we ervaringen uitwisselen en leren van elkaar. Het laat bovendien toe om grensoverschrijdende problemen aan te pakken. België werkt altijd ten volle mee aan dit soort campagnes.”

Internationale samenwerking

De Europese campagne bevat ook een grensoverschrijdend luik dat buitenlandse uitzendondernemingen die uitzendkrachten in België ter beschikking stellen zal controleren. Hiervoor zullen gezamenlijke inspectieteams uit beide landen worden ingezet die zowel het uitzendkantoor als de gebruikers zullen controleren. België ondernam al stappen om controles te organiseren in samenwerking met Franse, Poolse, Portugese, Roemeense en Spaanse collega’s.

Bron: presscenter.org