Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

HR voldoet vandaag, maar weinig visie op HR morgen

HR voldoet vandaag, maar weinig visie op HR morgen

Bijna negen op de tien bedrijven zijn tevreden over de prestaties van hun HR-departement en de kennis van hun HR-medewerkers. Toch vragen bijna vier op de tien bedrijven zich af of hun afdeling klaar is voor HR morgen.

Een en ander blijkt uit Acerta’s Panel Survey in januari bij ruim honderd bedrijven. De HR-dienstengroep stelde vragen naar processen, personeel en tools.

HR-processen voldoen vandaag

83 procent van de bedrijven zegt dat de HR-processen de gewenste output leveren en 87% is er gerust in dat hun HR-medewerkers hun verantwoordelijkheden hierin kennen. Over de huidige prestaties van hun HR-departement zijn de bedrijven dus best tevreden.

Acerta merkt wel op dat slechts 26% zegt hun HR-processen te monitoren en actieplannen op te volgen. En slechts 41% zegt dat deze processen ook gedocumenteerd zijn. Dat roept de vraag op in welke mate ze continuïteit kunnen garanderen.

Wendbaarheid voor HR morgen

HR-departementen antwoorden ook voorzichtiger (62%) als het gaat over de wendbaarheid van hun HR-departementen om met veranderingen om te gaan.
Hannelore Van Meldert, senior consultant van Acerta Consult, denkt dat bedrijven hun HR-processen net iets te positief inschatten.

  • 42% durft zonder aarzelen zeggen: 'ja, onze HR-processen zijn voldoende gedocumenteerd';
  • 25% moet bekennen: 'eigenlijk niet'.
  • 28% antwoordt volmondig 'ja' op de vraag of de HR-processen voldoen qua efficiëntie.

HR-personeel kent zijn vak

79% van de ondervraagden bevestigt dat de mensen van het HR-departement hun vak  kennen. 73% investeert ook in het op peil houden van die kennis. Via beroepsfederaties, sociaal secretariaten, HR-consultants enz. is daar in België ook voldoende aanbod voor.

Hannelore Van Meldert mist wel de zekerheid dat de capaciteit er is om veranderingen te capteren en te implementeren: "52% is er zeker van dat het HR-departement de nodige capaciteit heeft om veranderingen te implementeren, een kleine helft is daar toch niet helemaal gerust in.”

HR-systemen kunnen efficiënter

Ja, de systemen en tools die de HR-administratie vandaag gebruikt, worden regelmatig geback-upt en ja, ze zijn in overeenstemming met de wettelijke bepalingen. Hannelore Van Meldert: “In België wordt op dat laatste ook nauw toegezien. Payroll bijvoorbeeld zit meestal bij een van de erkende sociaal secretariaten. Wat de werking vandaag betreft, zit het met HR-systemen en -tools wel goed. Maar ook hier is de score wat efficiëntie, continuïteit en toekomstzekerheid betreft nog niet helemaal geruststellend.”

Hannelore Van Meldert ziet uitdagingen die alle aan HR verbonden zijn. Levenslang leren, de arbeidskrapte, werkbaar- en wendbaar werk, opleidingen ... het zijn actuele issues die allemaal een langetermijnvisie vragen. "Dezelfde langetermijnvisie die daarvoor nodig is, moet er ook zijn voor de eigen HR-processen, de eigen HR-systemen en het eigen HR-personeel.  Op dat vlak kunnen de bedrijven zeker nog een tandje bij steken.”