Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Hoe de transitie maken naar circulair denken en doen?

Hoe de transitie maken naar circulair denken en doen?

Hoe gaan bedrijven de omslag maken naar een meer circulaire en duurzame economie? Een transitie die heel wat economische opportuniteiten biedt.

Volgens Angela Hardt van Kamp C, het Centrum voor Duurzaamheid en Innovatie van de provincie Antwerpen, bestaan heel wat technologische oplossingen vandaag al. De uitdaging is ze vanop de tekentafels tot in de economische praktijk te brengen en de verschillende afdelingen binnen éénzelfde bedrijf en sectoroverschreidend te laten samenwerken aan nieuwe oplossingen.

Focus op wat wél kan

Op een studienamiddag van Etion over dit onderwerp blijkt de tweede uitdaging de menselijke factor te zijn. Dominique Nagels van Productief en Betrokken stelde dat organisaties wel degelijk ruimte kunnen creëren voor de circulaire transitie. Het zijn de betrokken medewerkers en betrokken managers die de verandering zullen trekken. Niet vanuit wanhoop kijkend naar alles wat (te snel) verandert of denkend vanuit schaarste (ik heb niet genoeg talent, ik heb het gevoel dat ik minder heb dan ik nodig heb, …) maar wel denkend vanuit overvloed. Het komt neer op focussen op wat wél kan in plaats van focussen op wat niet (meer) kan.

Begin van een reis

Volgens Nagels is het een mindset. Je kan dit aanleren: - ik heb vandaag te weinig tijd gehad om al mijn taken uit te voeren (= schaarste) – of – ik heb vandaag te weinig tijd gehad om al mijn taken uit te voeren, maar ik heb wel een belangrijk contact voor de toekomst gelegd (= overvloed). In de omslag naar de nieuwe economie zal het einddoel niet altijd duidelijk zijn. Organisaties zullen stapsgewijs door de transitie gaan. Door goede fouten te maken en uit die fouten te leren en bij te sturen. Of zoals Kurt Van Donink, VP/GM Logistics Europe bij Nike, het mooi samenvatte: het is een reis, en we staan nog maar aan het begin van onze trip.