Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Historisch lage economische werkloosheid bij arbeiders, maar ...

Historisch lage economische werkloosheid bij arbeiders, maar ...

In 2018 was de economische werkloosheid voor arbeiders in België historisch laag: 0,60% van de werkbare uren werd niet gepresteerd omwille van economische werkloosheid. Dat becijferde HR-dienstverlener Acerta. Maar Q4 zag een stijging. Tegelijk met tendensen in uitzendarbeid zet die trend de lichten op oranje.

De laatste drie maanden van het jaar ligt het percentage economische werkloosheid traditioneel hoger, maar voor 2018 komen we voor dat vierde kwartaal wel uit op een percentage hoger dan in 2017, nl. 0,86 % vs. 0,80 %. Een teken aan de wand dat de economische groei stokt?

0,60% economische werkloosheid (EWL) onder arbeiders in 2018

% economische werkloosheid van werkbare dagen; arbeiders; Q4 en volledig jaar

0,60% van alle werkbare dagen van Belgische arbeiders is om reden van economische werkloosheid niet gepresteerd. 0,73% EWL in 2017 was al laag, maar dat percentage is in 2018 dus blijven zakken tot 0,60%. Dat betekent dat een arbeider gedurende het hele jaar 2018 gemiddeld minder dan anderhalve dag thuis zat wegens economische werkloosheid.

Laatste drie maanden van 2018 houden markt alert

In het laatste kwartaal van een jaar ligt het aandeel economische werkloosheid traditioneel hoger dan in de andere kwartalen. Dat is in 2018 niet anders. Maar nu is de stijging toch opvallend: in het vierde kwartaal bedraagt de economische werkloosheid gemiddeld 0,86% van het aantal arbeidsdagen, met voor december een uitschieter van 0,97%. Terwijl in het vierde kwartaal van 2017 de economische werkloosheid steeg met 51% t.o.v. het derde kwartaal van 2017 is deze stijging in Q4 van 2018 72%!

economische werkloosheid van werkbare dagen, arbeiders België, per kwartaal

Dirk Vanderhoydonck, director Acerta Consult noemt de 0,86% economische werkloosheid van Q4 nog wel "zeer bescheiden, maar die verhoging kan er op wijzen dat de economische groei stokt. Dat de cijfers over uitzendarbeid – die andere parameter - in dezelfde richting wijzen, laat het licht van de economische groei op oranje springen”.

In Q4 kende Vlaanderen de hoogste economische werkloosheid van België

Over heel België is de economische werkloosheid in 2018 gestegen. Ook de stijging ervan in het vierde kwartaal geldt voor het hele land. Maar in de vergelijking van Vlaanderen met Wallonië valt op dat het economisch werkloosheidspercentage  voor alle maanden van het vierde kwartaal van 2018 hoger ligt in Vlaanderen dan in Wallonië. Terwijl traditioneel de economische werkloosheid in Wallonië ongeveer 10% hoger ligt dan in Vlaanderen.

economische werkloosheid van werkbare dagen, arbeiders Wallonië en Vlaanderen

Brussel

Voor Brussel blijft de tijdelijke werkloosheid om economische reden "een zeer uitzonderlijk gegeven", zo stelt Acerta. De arbeidskrapte voor geschoold arbeiderspersoneel is er heel reëel, de uitdaging voor Brusselse bedrijven om te kunnen groeien dus ook. Het (HR-)beleid zal hier heel creatief en flexibel moeten zijn.

Grootte vs. economische werkloosheid: omgekeerd evenredig

Ook bedrijfsgrootte lijkt te spelen bij economische werkloosheid.  Acerta stelt een omgekeerde evenredigheid vast: hoe kleiner het bedrijf, hoe hoger de economische werkloosheid. Dat hoeft natuurlijk niet te verbazen: het wegvallen van een order of een dip in de klantenvragen kan voor kleinere ondernemingen verhoudingsgewijze een grotere impact hebben dan voor grote ondernemingen die deze gemakkelijker kunnen absorberen.

Maar ook in onze grootste ondernemingen – meer dan vijfhonderd werknemers – ging in december een knipperlicht aan: het economisch werkloosheidspercentage steeg er in december naar 1,21%. De Q4- en vooral de decemberstijging - zet zich dus zowel in de grote als kleinere bedrijven door.