Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Het verloop blijft stijgen

Het verloop blijft stijgen

In 2018 werd ruim 12% van de contracten van onbepaalde duur beëindigd. Dat is 10% meer dan een jaar eerder. Slechts in een op de vijf gevallen besluit de werkgever de samenwerking te beëindigen. Acerta ziet de trend vooral in profitsector, meer bepaald in kleinere bedrijven.

Een op de acht gestopt

12,1% van de lopende arbeidsovereenkomsten van onbepaalde duur heeft in 2018 een einde genomen, analyseerde HR-dienstverlener Acerta. M.a.w. een op de acht samenwerkingen voor onbepaalde duur van een werkgever en een werknemer eindigde in 2018. Dat is een stijging met 10% tegenover een jaar eerder. Ook toen was het aantal contracten van onbepaalde duur dat een einde nam al gestegen tegenover het voorgaande jaar (+8,1 %).

Meer bij kleinere bedrijven

Acerta ziet de evolutie en de percentages van contractbeëindigingen nagenoeg evenveel bij arbeiders als bij bedienden. In kleine bedrijven (een tot vijf) ligt het verloop veel hoger, namelijk op 17% van de contracten van onbepaalde duur; in bedrijven met meer dan vijfhonderd werknemers is dit 7,49% .

Veel minder verloop in social profit

Het percentage stopzettingen ligt merkelijk hoger in de profitsector (13, %) dan in de social profit (9,7%). Tom Vlieghe van Acerta: “De arbeidskrapte is in de zorg nog groter dan elders. Dat op zich zal al een motivator zijn voor werkgevers in die sector om extra te investeren in retentie van hun werknemers.”

Offboarding

Opvallend: werknemers nemen het initiatief. In 2018 kwamen beëindigingen er in slechts 18% vanwege de werkgever. In vier op de vijf gevallen neemt dus de werknemer het initiatief. Tom Vlieghe adviseert om daarom zeker werk te maken van offboarding: zorg dus dat vertrek op een goede manier gebeurt. Een exitgesprek kan

  • zeer relevante inzichten opleveren omdat medewerkers dan vaak meer vrijuit kunnen/durven spreken;
  • het is niet ongewoon dat doorheen de carrière opnieuw wordt samengewerkt met dezelfde werkgever hetzij als werknemer, hetzij als klant/leverancier;
  • ex-medewerkers kunnen een belangrijke ambassadeursrol opnemen voor het bedrijf;
  • ex-werknemers worden vaak gezien als authentieke informatiebronnen die geïnteresseerden insights kunnen geven over bijvoorbeeld de cultuur van het bedrijf waar ze vertrokken zijn.

Social profit: dubbel zoveel door pensioen, helft minder door werkgever

Het percentage beëindigingen door de werkgever is in de social profit maar half zo groot als in de profitsector: 10% vs. 20,7%. De reden van vertrek zijn daar dikwijls definitieve overmacht om medische redenen (dubbel zo vaak als in de profit sector).
Maar de belangrijkste reden is de pensionering van werknemers. Liefst één op de acht van de contracten nemen daar een einde omdat de werknemer met pensioen gaat. De beroepsbevolking in de sector vergrijst.