Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Helft Belgen ziet werk en privé liever dooreenlopen

Helft Belgen ziet werk en privé liever dooreenlopen

Werknemers met een minder strakke scheiding tussen leven en werk zijn over het algemeen tevredener, gelukkiger en productiever. Dat blijkt uit een bevraging in opdracht van Tempo Team naar aanleiding van de Internationale Dag van het Gezin.

Tijd doorbrengen met partner of kinderen is voor zeven op de tien Belgen de ideale manier om te onthaasten. Maar de tijd tussen job en gezin goed verdelen, lukt niet altijd. Gemiddeld geven de Belgen hun verdeling 6,5 op 10. Voor een beter evenwicht tussen job en gezin willen ze beide niet langer los van elkaar zien.
Werknemers bij wie de grens tussen werk en gezin vervaagde, geven opvallend vaker aan tevreden te zijn over hun tijdverdeling tussen baan en gezin dan hun collega’s bij wie die nog strikt gescheiden zijn (67 procent versus 54 procent). Daarnaast zijn ze ook gelukkiger op het werk (72 procent versus 60 procent).

Flexibele werkplek
Dr. Sara De Hauw, experte work-life balance en docent aan de Open Universiteit: “Onderzoek heeft al aangetoond dat door het creëren van een flexibele werkplek werknemers niet enkel een betere balans en welzijn ervaren, maar ook beter presteren en zelfs een betere relatie rapporteren met hun baas. Maar hoe zij deze flexibiliteit en autonomie gebruiken om hun werk- en privéleven vorm te geven, kan enorm verschillen."

Let op voor always-oncultuur
Medewerkers die werk en privé integreren of beide domeinen net gescheiden houden, zijn niet noodzakelijk beter af, nuanceert Sara De Hauw. "Het gaat er net om wat de persoonlijke voorkeur geniet en dat de werknemer de mogelijkheid krijgt van de werkgever en diens gezin om zijn werk- en privéleven daarop af te stemmen. Samen moeten we er ook over waken dat bedrijven geen ‘always on-cultuur’ schapen waarin medewerkers het gevoel hebben dat ze 24/7 verbonden zijn met het werk.”