Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Groeibedrijven vooral geremd door gebrek aan talent

Groeibedrijven vooral geremd door gebrek aan talent

Hoewel ze een kleine minderheid van alle Belgische bedrijven met minstens tien werknemers uitmaken, drukken snelgroeiende bedrijven hun stempel op zowel de tewerkstelling als de groei. Gevraagd naar de factoren die hen het sterkst afremmen, wordt veruit het meest gewezen op problemen om vacatures in te vullen. Zeker als het gaat om technische profielen.

Dat blijkt uit het jaarlijks onderzoek van professor Hans Crijns en onderzoeker Yannick Dillen naar de evolutie en kenmerken van Belgische groeibedrijven.

95 extra jobs per groeibedrijf

Van in totaal 22.442 Belgische ondernemingen met minstens tien werknemers zijn er 744 bedrijven – of 3,16% – die beantwoorden aan het profiel van snelle groeier wat tewerkstelling betreft. Van alle jobs die Belgische bedrijven met minstens tien werknemers in de periode 2013-2016 creëerden, was bijna 85% voor rekening van de snelle groeiers. Dat vertaalt zich in de creatie van 70.967 nieuwe jobs, wat neerkomt op een gemiddelde van 95 extra jobs per groeibedrijf.

Gemiddeld 7,38 miljoen euro toegevoegde waarde 

Wanneer we kijken naar toegevoegde waarde zijn er 1.532 bedrijven – of 6,83% – die snel groeien. Het hoogste cijfer ooit sinds de start van dit onderzoek. Samen zijn ze verantwoordelijk voor 48% van de totale stijging in toegevoegde waarde die gerealiseerd werd door alle Belgische bedrijven met minstens tien werknemers. Van 2013 tot 2016 genereerden ze 11,3 miljard euro toegevoegde waarde, met een gemiddelde toegevoegde waarde van 7,38 miljoen euro per groeibedrijf.

Snelgroeiende bedrijven worden in dit onderzoek gedefinieerd als bedrijven met minstens tien werknemers die over een periode van drie jaar een toename van meer dan 20% per jaar kenden op vlak van tewerkstelling, of op vlak van toegevoegde waarde. Ze hebben daardoor een belangrijke impact op zowel jobcreatie en tewerkstelling als op de groei van het bbp. De recentste cijfers refereren naar de periode 2013-2016.

Vooral kennisindustrie in Brussel en Antwerpen

Snelgroeiende bedrijven vinden we vooral terug in de dienstensector, en meer specifiek in de kennisindustrie (IT, communicatie, wetenschap, techniek en administratie). Sectoren als groothandel, retail, bouw en productie zijn ondervertegenwoordigd.

Geografisch bevinden ze zich vooral in de provincie Antwerpen. In Henegouwen en Luik zijn amper snelgroeiende bedrijven gevestigd. De absolute hotspot is het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met 16,5% van de groeiers inzake tewerkstelling en 14% van de groeiers inzake toegevoegde waarde.

De resultaten van het Vlerickonderzoek worden voor het eerst ook aangevuld met een bevraging bij de CEO’s van 109 groeibedrijven.

Groeistimulatoren

• 36% van de bedrijven kiest voor een strategie van productontwikkeling (verkoop van nieuwe producten / diensten in een bestaande markt).

• Wanneer gevraagd naar specifieke acties om de omzet te verhogen, opteert 67% voor de introductie van nieuwe producten/diensten; 40% zet in op marketing en 40% focust op partnerships met andere bedrijven

• Bij 60% van de bedrijven is de groei intern; 40% groeit via een overname

Groeiremmers

• 76% heeft moeite met het invullen van vacatures. Het gaat  vooral om technische profielen zoals ingenieurs en projectleiders.

• Een mogelijk gevolg is dat ook een gebrekkige interne structuur (22%) en het gebrek aan managementcapaciteiten (23%) een rem op de groei zijn.

• Tegen de verwachtingen in blijkt financiering niet echt een probleem: zeven op de tien CEO’s geeft aan voldoende toegang te hebben tot kapitaal

Verwachtingen CEO’s vs overheid

• Meer flexibele arbeidsmarkt (76%)
• Minder regelgeving en wetgeving (65%)
• Lagere belastingtarieven (59%)

Internationalisering

• 78% van de groeibedrijven realiseert omzet buiten België.
• Drie op de tien haalt meer dan 60% van zijn inkomsten uit het buitenland.
• Een op de vijf exporteert slechts tussen de 1% en 10% en evenveel bedrijven exporteren helemaal niet.
• Echter: 51% van de bedrijven verkoopt niet buiten Europa.

Digitalisering

• 63% van de bedrijven maakt geen gebruik van online saleskanalen.
• 96% van de bedrijven verkoopt minder dan 10% online.

Bron: persbericht Vlerick