Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Geluk? Het werk weegt mee voor 18 procent

Geluk? Het werk weegt mee voor 18 procent

Uit een tussentijdse balans van het Nationaal Geluksonderzoek blijkt dat tevredenheid op het werk een aandeel heeft van 18% in ons geluk.

Het Nationaal Geluksonderzoek van UGent en verzekeraar NN gaat sinds 20 maart van dit jaar op zoek naar wat de Belg gemiddeld gelukkig maakt en hoe we samen gelukkiger kunnen worden. Professor dr. Lieven Annemans, titularis van de NN leerstoel, presenteerde op geregelde tijdstippen resultaten uit het onderzoek. Een overzicht van de belangrijkste conclusies tot nu toe.

1. Belgische senioren zijn het gelukkigst, Generatie X hinkt achterop

Een op de drie (35%) Belgen is vandaag zeer gelukkig. Zij geven hun leven een score van minstens acht op tien. Maar ruim een kwart (28%) van de Belgen is niet gelukkig. Bovendien kent het Belgisch geluk duidelijke generatieverschillen. Belgische senioren zijn vandaag gemiddeld gelukkiger dan Generatie X (Belgen tussen 35 en 49 jaar) en Millennials (tussen 20 en 34 jaar).

2. Bijna de helft van de Belgen voelt zich eenzaam

Belgen die zich soms tot altijd eenzaam voelen, hebben veel meer kans om ongelukkig te zijn dan mensen die nooit eenzaam zijn. En bijna de helft (46%) van de Belgen bevindt zich momenteel in die situatie. Vooral bij jongvolwassenen is eenzaamheid een probleem. 54,5% van de jonge Belgen tussen de 20 en de 34 jaar voelt zich soms tot altijd eenzaam.

3. Inspirerende leerkrachten maken ons later gelukkiger

Inspirerende leerkrachten tijdens onze jeugd zijn bepalend voor ons geluk op latere leeftijd. In dat geval hebben we 68% meer kans om vandaag gelukkig te zijn. Ongeveer 43% van de Belgen gaf aan dat leerkrachten hen tijdens hun jeugd geïnspireerd hebben.

4. Geluk blijft niet stijgen met het inkomen

Over het algemeen zijn mensen met een hoger inkomen meer tevreden met hun inkomen, hun sociale relaties, hun hoofdberoep en hun woonomstandigheden, maar ons geluk bereikt een piek bij een netto genormaliseerd inkomen van 4.000 tot 4.500 euro per maand.

5. Tevredenheid op het werk heeft een aandeel van 18% in ons geluk

Gemiddeld maakt onze job bijna een vijfde (18%) van ons geluk uit. Dat aandeel is bij zelfstandigen drie keer zo groot als bij ambtenaren. Zo verklaart tevredenheid met het werk bij zelfstandigen 32% van de algemene levenstevredenheid, terwijl dit bij ambtenaren slechts ongeveer 9% bedraagt.