Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

G10-tekst over digitalisering opstapje voor IPA in najaar

G10-tekst over digitalisering opstapje voor IPA in najaar

In april zullen de sociale partners samen workshops organiseren om tot gemeenschappelijke conclusies en voorstellen te komen voor het Interprofessioneel Akkoord 2017-2018. De G10-partners stelden alvast een gezamenlijke tekst op over digitalisering.

Versneld

De tekst heeft het over de steeds sneller wijzigende economische, sociale en technologische omgeving waarin we leven. De technologische transitie valt samen met de ecologische. De veralgemeende digitalisering neemt toe en beïnvloedt – samen met de demografie, globalisering en migratie – de arbeidsmarkt. Alle aspecten van werk worden geraakt en de werkgevers en werknemers kijken met ongerustheid naar deze evolutie. Daarom, zo zegt de tekst, moeten de verschillende actoren de handen in elkaar slaan. Maatregelen moeten complementair zijn.

Hefbomen

De hefbomen voor een goed functionerende economie en arbeidsmarkt bevinden zich op uiteenlopende niveaus: federaal, deelentiteiten (incl. onderwijs), sectoren, ondernemingen en het individueel niveau. "Op al deze niveaus werken de sociale partners momenteel samen met de overheid, de onderwijs- en opleidingswereld om de evolutie mee te sturen, de opportuniteiten benutten, de mogelijke risico’s te beperken en te bouwen aan een goed werkende arbeidsmarkt gericht op de toekomst."

Afstemming

Dit beleid moet het arbeidsaanbod maximaal afstemmen op de arbeidsvraag en de bestaande mismatch wegwerken. Het beleid moet zowel inclusief zijn als een antwoord bieden op de krapte. Bovendien moet er, zowel op de arbeidsmarkt als in de samenleving, rekening worden gehouden met de digitale kloof. Dat houdt in dat men bijzondere aandacht heeft voor bepaalde kwetsbare doelgroepen zodat ook zij hun plaats vinden in de maatschappij. De Groep van Tien roept alle betrokken partijen en overheden op om hierrond interregionaal samen te werken. Door de verschillende beleidsinsteken samen te leggen, kunnen alle betrokkenen een overkoepelend perspectief krijgen. Dat moet ertoe leiden dat maatregelen goed op elkaar worden afgestemd.”

Schema

De Groep van Tien vat de opdracht samen in een schema (zie boven). Concreet  moet gewerkt worden aan volgende punten:

- onderwijs en opleiding die inzetten op toekomstgerichte skills die jongeren extra kansen en perspectieven bieden voor de toekomst;

- het mobiliseren van het talent van alle werkzoekenden, sterker gericht op heroriëntering en herinschakeling o.b.v. wat een werkzoekende (nog) aankan;

- het ontwikkelen van levenslang leren als sleutelstrategie waarbij we inzetten op duurzame en toekomstgerichte competenties en attitudes die de ondernemingen en werk(zoek)enden voorbereiden op verandering en transitie;

- kansen geven door drempels te verlagen, o.m. via inlooptrajecten en experimenten die aanwerving, arbeidsmobiliteit, herinschakeling en inclusiviteit bevorderen;

- een transitiepool, waarin private en publieke spelers de krachten bundelen, om heroriëntering en transitie van werknemers over sectoren en beroepen heen te faciliteren en te begeleiden;

- een toekomstgericht overleg dat toelaat om verandering te sturen, erop te anticiperen, tijdig gepaste oplossingen aanreikt, innovatieve projecten ontwikkelt, ruimte schept voor experimenten en aangepaste oplossingen, en dit in een geest van samenwerking;

- een level playing field dat alle werkgevers/opdrachtgevers en werkenden toelaat om met gelijke wapens te strijden en dat duurzame groei, werkgelegenheid, ondernemerschap en sociale zekerheid bevordert.

De Groep van Tien besluit: “Dit alles vergt een globale, coherente, complementaire en harmonieuze aanpak. Het welslagen van dit project van verandering zal afhangen van het initiatief en de positieve bijdrage van alle actoren op de verschillende bevoegdheids- en overlegniveaus.

In dit kader kunnen ook de bestaande hefbomen worden gebruikt om de technologische evoluties op proactieve wijze te benaderen op sectoraal en ondernemingsniveau. Bedoeling moet zijn om opportuniteiten op te zoeken, te benutten en te versterken, door na te gaan hoe de digitale transitie kan worden gebruikt om tot vereenvoudiging te komen, ondernemerschap te bevorderen, de werking van onze arbeidsmarkt te verbeteren en een goede sociale bescherming te waarborgen.”