Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Freelancers kiezen er steeds meer voor

Freelancers kiezen er steeds meer voor

Bijna vier op de tien freelancers (38,5%) wil freelancer blijven. Slechts 10,3% van de mensen die momenteel op deze manier werken, wil later weer als werknemer aan de slag.

Deze resultaten komen uit het recentste onderzoek dat in vijf Europese landen is uitgevoerd door payroll- en HR-dienstverlener SD Worx en de Antwerp Management School.

Belgische freelancers besteden tijd aan ontwikkeling van vaardigheden

Freelancers zijn heel vooruitstrevend wat hun eigen loopbaanontwikkeling betreft. Bijna vier op de tien Belgische freelancers (38,3%) besteden actief tijd aan de ontwikkeling van hun eigen vaardigheden. Dat ligt dicht bij het Europese gemiddelde van 41%.

Zo bouwen ze competenties op over een breed scala van activiteiten en worden ze een echte aanwinst voor organisaties. Belgische freelancers concentreren zich meer op het uitbouwen van hun vaardigheden dan hun collega's in het Verenigd Koninkrijk (29,9%) en Nederland (36,6%). De landen waar freelancers zich het meest inzetten om hun vaardigheden te ontwikkelen, zijn Duitsland (46,6%) en Frankrijk (42,9%).

Kernkwaliteiten

Freelancers zijn vaak zeer betrokken medewerkers omwille van de kernkwaliteiten. Die gaan gepaard met het gevoel van autonomie, het efficiënt managen van hun werk en het beheersen van hun persoonlijke ontwikkeling. Daardoor voelen freelancers zich competent in hun werk.

Van de Belgische respondenten zegt 72,6% dat ze het gevoel hebben goed werk te leveren. Slechts 10,6% twijfelt of ze hun werk goed doen – het laagste percentage in Europa. Belgische freelancers twijfelen in dit onderzoek dus het minst aan hun kunnen.

Positieve loopbaan uitbouwen

Meer dan een derde van de Belgische freelancers benut ondersteunende netwerken om vooruitgang te boeken. 35,5% gebruikt professionele of persoonlijke netwerken voor ondersteuning. Bij hun Europese tegenhangers is dat gemiddeld maar 28%. In Nederland is het 31,1%. In het Verenigd Koninkrijk (22,4%) gebeurt dit het minst.

Interessant is echter dat 53,7% van de freelancers in België nooit op zoek gaat naar ondersteuning voor commercieel advies. Dat zijn nochtans kwaliteiten die belangrijker worden voor professionals in alle verticale markten.

Leergierig

Freelancers zoeken wel ondersteuning als het gaat om nieuwe competenties. Bijna zes op de tien Belgische freelancers (58,5%) hebben dat gedaan, tegenover slechts vier op de tien (41,4%) in Groot-Brittannië en bijna vijf op tien (47,7%) in Frankrijk. Van de onderzochte landen heeft België het op één na hoogste aantal freelancers dat zoekt naar ondersteuning als het gaat om nieuwe competenties. Alleen Duitsland scoort daar hoger (59,1%).

Jan Laurijssen, managing consultant bij SD Worx, concludeert dat freelancers hun statuut niet altijd meer zien om tijdelijk flexibeler te zijn of als overgang tussen twee banen in. Freelancers hebben de flexibiliteit om hun persoonlijke ontwikkeling in eigen handen te nemen en zijn daardoor vaak zeer betrokken bij het werk. "We kunnen verwachten dat nog meer mensen zullen kiezen voor freelancewerk als loopbaankeuze. HR-teams passen zich best aan om de nieuwe personeelsdynamiek effectief te managen.”

Personalisering

Flexibiliteit hoeft echter niet noodzakelijk voorbehouden te zijn voor freelancers. Jan Laurijssen ziet een trend naar een personalisering van de relatie tussen werkgever en werknemer: "De focus ligt steeds meer op het individu. Keuzes hangen af van factoren zoals leeftijd, geslacht, levensfase, statuut, gezinssituatie of cultuur. De mate waarin werkgevers aan deze individuele behoeftes tegemoetkomen, bepaalt in grote mate het succes. Bedrijven die hun werknemers meer flexibiliteit bieden, winnen vaak aan engagement, productiviteit, retentie en geluk op het werk.”