Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Forse toename van klachten over zwangerschap en moederschap

Forse toename van klachten over zwangerschap en moederschap

Het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen ontving in 2017 fors meer meldingen (+ 34%) ten opzichte van 2016. Het aantal meldingen over zwangerschaps- of moederschapsdiscriminatie in arbeidssituaties verdubbelde. Dit toont de belangrijke impact van de campagne ‘Mama blijft aan boord’ van oktober 2017 die (toekomstige) moeders wou informeren over zwangerschaps- en moederschapsgerelateerde discriminaties op het werk en over hun rechten als werkneemsters.

Discriminatie

In 2017 had meer dan een op de vijf meldingen bij het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen te maken met zwangerschap en moederschap. Dat is dubbel zoveel als in 2016. Ongeveer de helft van de meldingen (43%) werd ontvangen tijdens de laatste drie maanden van het jaar. Dat komt overeen met de periode waarin de campagne ‘Mama blijft aan boord’ liep. 

736 Meldingen

In 2017 ontving het Instituut 736 meldingen, waarvan 315 informatievragen, 295 klachten en 126 mededelingen, of 34% meer dan in 2016. Daarmee zet de stijgende trend van de afgelopen jaren zich door.
Een klacht is afkomstig van een persoon die zelf het slachtoffer meent te zijn van een discriminatie. Een informatievraag gaat over de toepassing en draagwijdte van de wetgeving die de gelijkheid van vrouwen en mannen bevordert. Wanneer iemand een inbreuk op de wetgeving rapporteert waar zij/hij niet zelf het slachtoffer van is, spreken we over een mededeling.

#metoo

Het aantal meldingen over seksisme verdrievoudigde in 2017. De media- aandacht rond de #metoo-beweging speelt hier hoogstwaarschijnlijk een grote rol in. Dit alles resulteerde in een grotere bewustwording van allerlei vormen van seksisme en dus een forse toename van het aantal meldingen bij het Instituut.

Bijna een melding op de tien betrof discriminatie ten aanzien van transpersonen (11%). In vergelijking met 2016 is dat een stijging met 8%.

Bijna een vijfde van de meldingen (19%) ging over gendergerelateerde discriminaties bij de toegang tot of het aanbod van goederen en diensten, zoals een hogere kostprijs van of de weigering van toegang tot goederen en diensten in functie van het geslacht van een persoon.

Bron: persbericht Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen