Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Feedback zorgt niet altijd voor betere prestaties

Feedback zorgt niet altijd voor betere prestaties

Om een probleem op te lossen wordt aangeraden om niet alleen te gaan zitten nadenken, maar ook om op zoek te gaan naar de mening van anderen. Een ondernemer gaat met klanten in gesprek om zijn businessmodel te checken, professionals checken hun ideeën bij collega’s en managers. Als er echter niet op de juiste manier met die feedback wordt omgegaan, komt het de creatieve prestatie niet altijd ten goede, zo blijkt uit onderzoek.

Organisatiepsycholoog Roy Sijbom onderzocht samen met collega’s het effect van feedback en publiceerde er een artikel over in het wetenschappelijke tijdschrift Journal of Organizational Behavior.

Diversere feedback geeft creativiteit

"Het idee is dat feedback van diverse bronnen gunstig is voor de creativiteit, maar wij waren benieuwd of dit inderdaad het geval is. Dat bleek niet altijd zo te zijn. Als de druk hoog is en er is weinig tijd, dan leidt meer feedback helemaal niet tot meer creativiteit. Maar we vonden ook dat als de bronnen voor feedback diverser zijn, de creativiteit exponentieel toeneemt."

Sijbom voerde zijn onderzoek uit bij consultants. Waarom juist deze doelgroep? "Consultants hebben te maken met een werkomgeving die snel verandert. Andere projecten, andere klanten. Ze moeten continu cognitief alert zijn en weten welke informatie relevant is. Hun werk vraagt ook veel creativiteit en probleemoplossend vermogen. Een omgeving waarin feedback een grote rol kan spelen. Als je bij vijf directe collega’s om feedback vraagt, is de kans groot dat je een lage diversiteit aan feedback krijgt. Hoe diverser de bronnen zijn, collega’s, vrienden, managers hoe meer de informatie uiteenloopt. En er is tijd nodig om die informatie te verwerken. Is die tijd er niet, dan zorgt de feedback niet voor meer creativiteit."

Feedback verwerken kost tijd

"Bedrijven moeten zich er bewust van zijn dat het tijd kost om feedback te verwerken", weet Roy Sijbom nog. "Dus als er aan meerdere mensen feedback gevraagd wordt, moeten mensen ook in de gelegenheid gesteld worden om alles te verwerken. Er moet tijd worden ingebouwd en er moet actief en bewust gereageerd worden."

Bron: mt.be