Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Eindejaarsfeestjes en aansprakelijkheid van werkgevers

Eindejaarsfeestjes en aansprakelijkheid van werkgevers

Negen op de tien bedrijven geven een eindejaarsfeestje. Maar waar moet je als werkgever rekening mee houden om er een geslaagd feest van te maken? HR-dienstengroep Liantis zet de meest gestelde vragen op een rijtje.

1. Wat als er een ongeval gebeurt op zo’n bedrijfsfeestje?

Ongevallen die gebeuren tijdens het eindejaarsfeestje dat de werkgever organiseert, zijn arbeidsongevallen. Dat geldt ook voor ongevallen tijdens de verplaatsing naar huis na het feestje. De werknemer is daar immers aanwezig in het kader van zijn of haar arbeidsovereenkomst. Let wel: de andere voorwaarden om van een arbeidsongeval te spreken, blijven natuurlijk ook gelden (een letsel, een plotselinge gebeurtenis,…). Dit geldt enkel voor feestjes binnen de werkuren en als de werknemers aanwezig moeten zijn.

2. Wat als een dronken werknemer een ongeval veroorzaakt na het feestje?

Een werknemer vertrekt dronken vanop het eindejaarsfeestje en raakt betrokken in een ongeval. Kan hij dan aanspraak maken op een schadevergoeding bij de arbeidsongevallenverzekeraar? Het antwoord hierop is duidelijk ‘ja’, zegt directeur juridische dienst Matthias Debruyckere van Liantis. “Zelfs als de werknemer het ongeval zelf veroorzaakt. Enkel wanneer de werknemer het ongeval met opzet veroorzaakt, vervalt zijn recht op een vergoeding. Dronkenschap wordt echter niet automatisch beschouwd als een opzettelijke fout.”

3. Is de werkgever aansprakelijk voor een dronken werknemer?

Een werkgever kan in principe nooit aansprakelijk gesteld worden voor een arbeidsongeval van zijn medewerker. De werknemer kan enkel een schadevergoeding krijgen via de arbeidsongevallenverzekeraar. Maar Matthias Debruyckere bedenkt: “Als de werkgever op het bedrijfsfeestje vaststelt dat de werknemer dronken is en hem toch met de auto naar huis laat rijden, kan een rechter oordelen dat hij nalatig is geweest. En dan kan dat aanleiding zijn voor een extra schadeclaim ten laste van de werkgever.”

4. Moet een werkgever instaan voor het vervoer na het feest?

Voorkomen is altijd beter dan genezen. Laat een werknemer daarom nooit dronken naar huis vertrekken. Bel een taxi, laat hem thuisbrengen door een collega of bel zijn partner op. Of zorg voor collectief vervoer.

5. Moet een werkgever een alcoholbeleid hebben?

De werkgever heeft een voorbeeldfunctie en mag dus alcoholgebruik of –misbruik niet aanmoedigen. Volgens de zogenoemde ‘cao nr. 100’ moet de werkgever zelfs verplicht een preventief alcohol- en drugbeleid voeren. Dit betekent niet dat alcohol aanbieden op een bedrijfsfeestje verboden zou zijn. De cao vraagt wel om er richtlijnen over op te stellen en zo overmatig drankgebruik tegen te gaan.

6. Kan een werkgever medewerkers verplichten om aanwezig te zijn?

Als het feestje tijdens de normale arbeidsuren valt, kan de werkgever de aanwezigheid verplichten. Wie dan niet naar het feestje wil komen, neemt  vrijaf in overleg met de werkgever of werkt verder. Gaat het evenement buiten de werkuren door? Dan kan de werkgever het feest gelijkstellen aan arbeidstijd – en dan zijn de medewerkers verplicht om aanwezig te zijn. Als de uren niet gelijkgesteld worden, hoeft de medewerker niet aanwezig te zijn.

7. Hoe kan een werkgever overmatig alcoholgebruik vermijden?

Met sensibiliseren kom je al een heel eind. Wijs iedereen er voor het feestje nog even op dat het niet de bedoeling is om te veel te drinken. Communiceer vooraf ook duidelijk over het begin- en einduur. Maak goede afspraken met de cateraar: zorg dat er geen zware bieren of sterkedrank wordt geserveerd, of dat ze niet overmatig mogen schenken en dat ze iemand kunnen aanspreken wanneer ze mensen zien die toch meer willen drinken dan goed voor hen is.

Uitsmijter: bied mocktails aan en/of alcoholtests