Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

EHBO'ers voor mentale bijstand op het werk

EHBO'ers voor mentale bijstand op het werk

Op het werk kunnen collega's met een EHBO-diploma de eerste hulp bij een ongeval toedienen. Misschien kunnen we mentale EHBO'ers inschakelen voor eerste hulp bij emotionele verwondingen? Attentia signaleert de case van een Engels bedrijf dat mentale EHBO'ers inschakelde en combineerde met andere info- en preventiemaatregelen. Mét resultaat.

Sinds 2014 zag Thames Water zijn gevallen van stress, angst en depressie door het werk met 75 procent dalen. Thames Water is met zesduizend medewerkers het grootste Britse bedrijf voor watervoorziening en waterzuivering. Zijn mentale EHBO'ers bieden, net als de fysieke EHBO'ers, eerstelijnshulp. Ze zijn er voor wie gewoon, zonder verdere verbintenis, met een collega wil praten.

Snelle herkenning

Emily McGovern, mentaal EHBO'er bij Thames Water, beklemtoont het belang van een snelle herkenning van psychische problemen: "Als we er vroeg bij zijn, zijn therapie of antidepressiva niet per se nodig. Er is zoveel dat kan worden veranderd in de manier van leven om te voorkomen dat het zo ver komt." Ze lijdt zelf al vier jaar aan posttraumatische stress. "Zien hoe iemand te werk gaat om mij te ondersteunen, kan mij helpen anderen te ondersteunen."

Taboesfeer

Psychologische problemen moeten vooral uit de taboesfeer worden gehaald. Niemand schaamt zich over een fysieke verwonding op het werk. Maar psychische schade melden, ligt veel moeilijker. Er is een reëel of denkbeeldig risico op verwijten van collega's of het management. We hebben het gevoel onze geloofwaardigheid, capaciteiten, kansen op promotie enzovoort in de waagschaal te stellen.

Thames Water wil mentale problemen bevrijden van hun stigma door te verzekeren dat de mentale EHBO'ers in alle discretie bereikbaar en herkenbaar zijn. Het personeel kreeg folders waarop hun contactgegevens staan en de riempjes van hun badge hebben een andere kleur. Die service wordt gewaardeerd: "Vorig jaar ontvingen mijn mentale EHBO'ers meer dan 250 personen", zegt Karl Simons, hoofd preventie bij Thames Water. "Ze kregen hulp en ondersteuning en bleven aan het werk."

Genoeg drinken

Toen Simons het dossier preventie in 2012 bij Thames Water overnam, waren lichamelijke verwondingen geen uitzondering. Hij stelde vast dat de grote meerderheid te wijten was aan verstrooidheid of inschattingsfouten: "Als je erbij stilstaat, komt het allemaal neer op concentratie." Hij geeft een voorbeeld dat mooi aansluit bij de sector waarin zijn werkgever actief is: "Aangezien uitdroging de mentale concentratie met 20 procent kan verminderen, moeten we ze allemaal flessen water geven. De concentratie verbetert en er zullen minder ongevallen gebeuren."

In Simons' strategie zijn lichamelijk welzijn en psychologisch welzijn de zijden van een en dezelfde medaille. Hij onderstreept de positieve impact van die aanpak op de balans van het bedrijf, en dan vooral dankzij een vermindering van het absenteïsme: “80 procent van de maatregelen die ik neem, zijn kostenneutraal.”

Andere grote ondernemingen in Groot-Brittannië voerden soortgelijke systemen in, waaronder een multinational voor snoepgoed en een keten van boekenwinkels. Tot nu toe zijn dit vrijwillige initiatieven. Moet de wet zich ermee bemoeien? Een groeiend aantal Britse afgevaardigden uit alle partijen vindt van wel. En ze halen een goed argument aan. Voor de gezondheidszorg dringt de Britse wetgeving immers al uitdrukkelijk aan op een gelijkheid tussen fysieke en mentale gezondheid. Dus waarom dan niet op het werk?

Bron: Mentale EHBO'ers in een Brits bedrijf