Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Eerste test voor wetgeving Britse gender pay gap verre van positief

Eerste test voor wetgeving Britse gender pay gap verre van positief

Veel Britse organisaties kwamen hun verplichtingen inzake de gender pay gap niet goed na. De bevoegde Government Equalities Office heeft al aangekondigd dat het zal vervolgen.

Rapporteren

Tegen woensdag 4 april moesten alle bedrijven en openbare instellingen met meer dan 250 medewerkers in Groot-Brittannië rapporteren over de loonkloof op basis van gender aan de Government Equalities Office. Die gendergerelateerde loonkloof is het verschil tussen gemiddelde uurlonen van mannen en vrouwen. Ze moeten ze uitdrukken in een cijfer dat de proportie aangeeft van een mannenloon.

In april 2017 bedroeg de gender pay gap (voor de mediaanlonen) voor voltijdse medewerkers 9,1 procent (in 2016 was het nog 9,4 procent). Dit betekent dat vrouwen 9,1 procent minder verdienen dan mannen. Sedert de start van de metingen in 1997 verkleinde de kloof. Toen bedroeg ze  nog 17,4 procent, maar de jongste jaren bewoog ze nog nauwelijks.

Eind maart hadden zo’n 7.000 van de 9.000 rapporteringsplichtigen hun loonkloof gerapporteerd, maar dikwijls niet naar behoren. Vele gaven nullen in, of cijfers die eigenlijk niet realistisch kunnen zijn. De bedrijven moesten uurlonen rapporteren, en de proportie tussen mannen- en vrouwenlonen per kwartiel. Ze moesten ook gemiddelde lonen en mediane lonen opgeven.

Uitstel verstreken

Experten geven aan dat het niet echt kan liggen aan een gebrek aan informatie of tijd, want er is al een jaar uitstel verstreken en online is er advies beschikbaar.

Sommige bedrijven gaven begeleidende persberichten uit die de zin van de rapportering in twijfel trekt. Een bedrijf  rapporteerde een pay gap van 39 procent, maar verklaarde dat die kloof bijna volledig verdwijnt als men de secretaresses uit de cijfers weglaat. Die laatste groep bestaat immers hoofdzakelijk uit dames.

Julian Jessop, chief economist van het Institute of Economic Affairs, stelde dat het wellicht zinvoller is om te kijken naar het percentage mannen en vrouwen per kwartiel, dan om de kloof te berekenen op basis van uurlonen.

Bron: The Guardian