Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Eerste regelingen loopbaansparen komen binnen afzienbare tijd

Eerste regelingen loopbaansparen komen binnen afzienbare tijd

Een werkgever heeft gevraagd het systeem van loopbaansparen uit te werken in de kledingindustrie. Hiermee wordt de eerste stap gezet naar de effectieve toepassing van deze maatregel, zo signaleert hr-dienstverlener Acerta.

Loopbaansparen biedt werknemers de mogelijkheid om bepaalde tijdselementen op te sparen om ze later tijdens hun loopbaan als verlof op te nemen. Deze regeling schiet eindelijk uit de startblokken in de PC’s 109 en 215 in de kleding- en confectie-industrie.

Loopbaansparen wordt binnenkort een feit

Het algemeen kader voor loopbaansparen is op 2 februari 2018 in werking getreden. De wet bepaalde echter dat dit nog moet worden aangevuld door de sectoren en/of bedrijven.

Concreet betekent dit dat als een werkgever een plan voor loopbaansparen wil toepassen, de sector dit in de eerste plaats moet hebben geactiveerd. Met andere woorden, loopbaansparen kan pas plaatsvinden in een bedrijf als:

  • Ofwel heeft de sector beslist op eigen initiatief maatregelen te treffen. In dit geval moet de werkgever de sectorale bepalingen naleven.
  • Ofwel heeft de sector geen initiatief genomen en is het aan de werkgever om de sector te vragen de nodige maatregelen te treffen. Zodra de sector een aanhangigmaking heeft ontvangen van een werkgever, beschikt deze over 6 maanden om de nodige maatregelen te treffen.
  • Bij gebrek aan sectorale regels kan de werkgever een systeem voor loopbaansparen opzetten met als enige beperking het kader dat op 2 februari jongstleden door de wetgever werd bepaald.

Vraag op tafel voor de kleding en confectie

De kleding- en confectie-industrie (PC 109 voor arbeiders en PC 215 voor bedienden) werd op 3 april 2018 door een werkgever verzocht om het systeem van loopbaansparen verder uit te werken.

Dit betekent dus concreet dat de sector de tijd heeft tot 2 oktober 2018 om de toepasselijke maatregelen te nemen in het kader van het loopbaansparen.

Indien de sector binnen deze termijn geen beslissing heeft genomen, kunnen alle werkgevers uit beide sectoren gebruikmaken van het loopbaansparen, met als enige beperking de wet van 5 maart 2017 betreffende werkbaar en wendbaar werk.