Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Edelhart Kempeneers (Attentia): "Werkgevers geven wél aangepast werk"

Edelhart Kempeneers (Attentia):

Uit de eerste cijfers van Q1 2017 blijkt dat zeven op tien beslissingen van  arbeidsgeneesheren leiden tot onmiddellijk ontslag om medische redenen. Toch kan je niet concluderen dat het re-integratiebeleid faalt, betoogt dr. Edelhart Kempeneers van Attentia.

Het betekent evenmin dat werkgevers veel te weinig aangepast werk geven of enkel geïnteresseerd zijn in ontslag door medische overmacht. Attentia wijst op cijfers van Q1 2017 over de beslissingen van arbeidsgeneesheren van Co-Prev, de sectororganisatie van alle Belgische Externe Diensten voor Preventie en Bescherming op het Werk. Daaruit blijkt dat in zeven op de tien gevallen een officieel re-integratietraject leidt tot optie D, met als gevolg onmiddellijk ontslag om medische redenen. Hierdoor kan de werkgever zonder opzegperiode of -vergoeding de arbeidsovereenkomst  beëindigen.

Analyseren

Edelhart Kempeneers van Attentia wijst er in een blogartikel op dat het “statistisch fout is om enkel te kijken naar die trajecten waarin de arbeidsgeneesheer een beslissing neemt in een officieel re-integratietraject. Je krijgt een correct beeld als je uitgaat van álle werkhervattingsonderzoeken. We moeten dus alle adviezen analyseren naar aangepast of ander werk die er in het eerste kwartaal van 2017 zijn opgesteld.”

Voorbeeld

Kempeneers verduidelijkt het verschil met een voorbeeld uit het bedrijfsleven: “In het eerste kwartaal van 2017 kende een grote winkelketen acht ‘officiële’ re-integratiedossiers. Zes hadden conclusie D op het formulier voor de re-integratiebeoordeling, dus de ‘klassieke’ medische overmacht.” In diezelfde periode kende de keten ook 234 ‘gewone’ werkhervattingsonderzoeken van werknemers die minstens een maand met ziekteverlof waren, met aanbevelingen tot progressieve werkhervattingen in tijdelijk of definitief aangepast werk. “En wanneer ik de aanbevelingen ‘vertaal’ naar de categorieën van het FRB, dan kom ik tot heel andere bevindingen. In driekwart van de gevallen heeft de bedrijfsarts tijdelijk of definitief aangepast of ander werk voorgesteld. Ontslag om medische redenen wordt enkel in een luttele 3% toegepast.
• A: 136 (tijdelijk ongeschikt, aangepast werk mogelijk)
• B: 38 (tijdelijk ongeschikt, geen aangepast werk mogelijk)
• C: 46 (definitief ongeschikt, aangepast werk mogelijk)
• D: 6 (definitief ongeschikt, geen aangepast werk mogelijk = medische overmacht)
• E: 14 (nog geen opstart traject mogelijk)

“De werkgevers geven wel degelijk aangepast werk. Bedrijfsartsen en andere preventieadviseurs spelen hierin een belangrijke rol. Het is belangrijk dat ook de sociale partners niet op het verkeerde been worden gezet met een partieel beeld”, bevestigt Attentia.