Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Duaal leren gelanceerd

Duaal leren gelanceerd

Sinds de Vlaamse minister van Onderwijs Crevits (CD&V) en haar collega van Werk Muyters (N-VA) het startschot gaven in 2016, kunnen leerlingen vanaf volgend schooljaar kiezen uit meer dan vijftig verschillende duale studierichtingen. Regisseur wordt Syntra Vlaanderen dat nauw zal samenwerken met VDAB.

Een balans in juni 2018:

  • 1.261 goedgekeurde erkenningsvragen;
  • 1.558 aantal werkplekken duaal leren;
  • 50 trajecten duaal leren en
  • een 200-tal opleidingsverstrekkers. 

Win-win voor elke partij

Syntra Vlaanderen en VDAB willen van duaal leren een volwaardige leerweg maken met een win-win voor elke partij: de leerling, de onderneming, het onderwijs en de samenleving.

Voor de leerling betekent dit: competentieontwikkeling (21e-eeuwse vaardigheden), een vorming tot een sterke persoonlijkheid, een concrete werkervaring, vertrouwdheid met de arbeidsmarkt en meer kansen op de arbeidsmarkt als werknemer of ondernemer.
Voor de ondernemingen: een manier om gegeerde competenties en talenten van (potentiële) medewerkers te ontdekken, te ontwikkelen en te versterken. Het laat ondernemingen toe meer flexibel in te spelen op veranderende competenties op de arbeidsmarkt van morgen.

Voor het onderwijs: een manier om werkplekleren sterk te integreren in de arbeidsmarktgerichte studierichtingen en zo op termijn te streven naar een opwaardering van het huidige stelsel leren en werken en andere vormen van beroepsgericht onderwijs.

Voor de samenleving in haar geheel: een betere afstemming van de competenties tussen onderwijs en arbeidsmarkt, meer gekwalificeerde jongeren, minder (jeugd)werkloosheid, meer werkgelegenheid, instroom van gegeerde competenties (cfr. knelpuntberoepen) die het economische leven bevorderen, een sterk functionerende arbeidsmarkt, …

Pijlers van de samenwerking

VDAB ondersteunt Syntra Vlaanderen en de sectorale partnerschappen bij het uitbouwen van een duurzaam netwerk van leerondernemingen. Ook willen beide organisaties samen een visie ontwikkelen over de toekomst van duaal leren en samen digitale technologie voor duaal leren ontwikkelen. Ten slotte zullen ze ook op het vlak van monitoring informatie uitwisselen om onder meer de link tussen duaal leren en de arbeidsmarkt ook in cijfers gieten.

Concreet zal onder andere een SPOC (Single Point Of Contact) de contacten tussen beide organisaties stroomlijnen en het aanspreekpunt worden om de samenwerking op te volgen. Een jaarlijks operationeel plan zal de concrete acties, timing en indicatoren bevatten waarover gezamenlijk gerapporteerd zal worden aan het Vlaams Partnerschap Duaal leren.
 

Op de foto: v.l.n.r. Fons Leroy (gedelegeerd bestuurder VDAB), Bruno Tindemans (gedelegeerd bestuurder Syntra Vlaanderen) en Joost Strubbe (HR Director Belgium van Puratos).