Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Drie op de vier re-integratietrajecten leiden tot definitieve arbeidsongeschiktheid

Drie op de vier re-integratietrajecten leiden tot definitieve arbeidsongeschiktheid

Sinds december vorig jaar is het KB van kracht dat werknemers die langdurig ziek zijn via re-integratie terug naar de werkvloer wil begeleiden. Uit de eerste kwartaalcijfers van Mensura, een Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk, blijkt dat vooral werknemers die een re-integratietraject zijn opgestart, na beoordeling vaak definitief ongeschikt worden verklaard om bij dezelfde werkgever het afgesproken of ander werk uit te voeren.

Het KB re-integratie bepaalt dat zowel de werknemer, de werkgever, de behandelende arts als het Rijksinstituut voor Ziekte en Invaliditeitsverzekering (Riziv) een re-integratietraject kunnen opstarten. In het geval van de werkgever kan dat pas na vier maanden ziekte.

Eerste kwartaalcijfers

Mensura behandelde in het eerste kwartaal zo’n 500-tal re-integratietrajecten. In 69% van de gevallen was het de werknemer die het initiatief nam. In een op de vijf van de gevallen initieerde de werkgever de re-integratie. Het Riziv tekende voor 9% van de cases.

De meeste aanvragen gebeurden in bedrijven van categorie C- (minder dan 200 werknemers met een preventieadviseur die een basisopleiding of geen vorming genoot) en D (minder dan 20 werknemers; de zaakvoerder is de interne preventieadviseur).

Zowel in categorieën C-, D en B (tussen de 20 en de 999 werknemers, afhankelijk van de risicoklasse) is het in twee op de drie gevallen de werknemer die initieert. Enkel in categorie A (van 50 tot meer dan 1.000 werknemers, afhankelijk van de risicoklasse) wijken de cijfers af. Daar is in bijna vier op de vijf gevallen (79%) de werknemer de aanvrager, in slechts 9% van de gevallen is dat de werkgever.

‘Definitief arbeidsongeschikt’ overheerst

Van het totale aantal doorlopen trajecten blijkt een groot deel (73%) te leiden tot de beslissing definitief arbeidsongeschikt voor het overeengekomen werk, zonder de mogelijkheid om ander of aangepast werk uit te voeren bij dezelfde werkgever.

Voor 14% luidt de uitspraak ook definitief arbeidsongeschikt voor het overeengekomen werk, maar is ander of aangepast werk wel nog een optie. Voor 7% is re-integratie opstarten om medische redenen niet opportuun.

Tijdelijke arbeidsongeschiktheid blijft minimaal: zowel met als zonder de mogelijkheid tot tussentijds ander of aangepast werk ligt ongeveer op 3%.

Opmerkelijke tendensen

“De cijfers liggen in de lijn van de bevindingen die CoPrev, de vereniging van externe diensten voor preventie en bescherming op het werk, vrijgaf", zegt Marie-Noëlle Schmickler, Geneesheer Directeur van Mensura. "Uiteraard is het op deze korte termijn en met het huidige aantal doorlopen trajecten voorbarig om grote conclusies te trekken. Ons land telt 392.000 langdurig zieken. Toch zijn er enkele opmerkelijke tendensen.”

“Dat bijna drie op de vier trajecten leidt tot definitieve arbeidsongeschiktheid om het overeengekomen werk uit te voeren, zonder kans op alternatief werk bij dezelfde werkgever, stemt tot nadenken. Om de re-integratie-inspanningen succesvol te laten zijn, moeten arbeidsgeneesheren in overleg met de werkgevers creatief naar oplossingen kijken. Definitieve ongeschiktheid moet een laatste optie zijn.

Tegelijk hoeft dit niet noodzakelijk slecht te zijn. In het geval van definitieve ongeschiktheid bij dezelfde werkgever kunnen de ziekenfondsen een traject van socio-economische re-integratie opstarten. Via loopbaanbegeleiding wordt dan gezocht naar een geschikte werkplaats voor de werknemer in kwestie", aldus Schmickler.