Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Dienstenchequesector als activeringskanaal

Dienstenchequesector als activeringskanaal

Onlangs sloegen verschillende actoren van de arbeidsmarkt de handen in elkaar om een project op poten te zetten in de dienstenchequesector in Antwerpen. Federgon concludeert eruit dat de dienstenchequesector ook activerend werkt.

Het project is het tweede in zijn soort. ‘Werken als huishoudhulp bij Vlaamse gezinnen? Dat doe je zó!’  is het resultaat van een nauwe samenwerking tussen het private opleidingsbedrijf Atmetis, het Vormingsfonds Dienstencheques, de VDAB en acht dienstenchequeondernemingen die lid zijn van Federgon.

Doelstelling? Een vijftiental vluchtelingen die in de stad wonen de kans geven een opleidingstraject te volgen om vervolgens een job te krijgen in de dienstenchequesector.

De deelnemers volgen een beroepsopleiding waarmee ze gekwalificeerd schoonmaker worden. Ze krijgen ook cursussen Nederlands die aangepast zijn aan hun functie. Ook andere aspecten komen aan bod, zoals klantgerichtheid, veiligheid, … Zij die voor de cursus slagen, kunnen zeker zijn van een contract in een van de betrokken dienstenchequeondernemingen.

Dit toont volgens Federgon hoezeer het dienstenchequestelsel een sterke activeringsmaatregel op de werkgelegenheidsmarkt vormt. Hij zet voorts het belang en de doeltreffendheid van publiek-private partnerschappen op deze markt in de verf.