Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

De winstpremie als participatief breekijzer

De winstpremie als participatief breekijzer

De federale regering voerde eind vorig jaar de winstpremie in. Geert Janssens, hoofdeconoom van Etion, schreef er een nota over en toetste de idee bij een aantal ondernemers.

Trendbreuk

In hun nota 'De winstpremie als participatief breekijzer' noemen Geert Janssens van Etion, een forum voor geëngageerd ondernemen en Pieter De Koster (Strelia) de winstpremie een eenvoudig, flexibel en fiscaal interessant instrument om medewerkers te laten delen in de winst. Dat het initiatiefrecht voor deze premie onvoorwaardelijk bij de bedrijfsleiding en/of aandeelhouders komt te liggen, is een ware trendbreuk en kan de invoering van financiële participatieplannen in ons land in een hogere versnelling brengen."

Psychologisch eigenaarschap

Geert Janssens adviseert evenwel om goed na te denken over de toekenningsvoorwaarden: “Bedrijven doen er goed aan om de uitkering van een winstpremie in te bedden in een breder en wervend verhaal. Dat moet de betrokkenheid en het psychologisch eigenaarschap bij medewerkers ontwikkelen rond te behalen doelstellingen over een voldoende lange termijn. Dit vraagt om een ondernemingscultuur waar inspraak mogelijk is, open wordt gecommuniceerd en medewerkers beschikken over een behoorlijke autonomie."

Stap in de goede richting

In een reactie in het magazine Ondernemen (Etion) noemt Luc Steensels, Comp&Ben-directeur bij Randstad,  het nieuwe systeem van winstparticipatie "voor zover hij al kan inschatten, een stap in de goede richting." In de eerste plaats omdat mensen meer gaan overhouden van wat ze extra krijgen. Toch voorspelt hij nog wat terughoudendheid bij de collega Comp&Benners: “Ik vrees dat in het nieuwe thema van winstdeelname opnieuw te veel collectiviteit zit voor heel wat bedrijven. Ik heb mijn twijfels over het succes van het systeem. Bij Randstad zullen we hoe dan ook de cao 90 blijven gebruiken. Het systeem is perfect legaal. Het zou dus jammer zijn er geen gebruik van te maken.”

Geert Janssens en Pieter De Koster, De Winstpremie als participatief breekijzer, Inspiratienota 101, april 2018, Etion.