Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Voka-voorstellen voor beter functionerende arbeidsmarkt

Voka-voorstellen voor beter functionerende arbeidsmarkt

Voka stelde maandag 7 januari zijn verkiezingsmemorandum voor. De nieuwe voorzitter Wouter De Geest (BASF) lanceerde namens het Vlaams netwerk van ondernemingen een resem ideeën om onze arbeidsmarkt te optimaliseren.

Voka stelt onder meer voor om tot een snellere activering en werkhervatting te komen van inactieven door forfaitaire uitkeringen hoog te laten beginnen, maar snel te laten zakken. Een idee dat ook al in de 'arbeidsdeal' zat van de federale regering. Voka pleit er wel voor om bevoegdheid en het budget naar de gewesten te verschuiven bij langdurige werkloosheid.

Jobstimulans

Voorts vraagt Voka om institutionele eenvoud: één centrale activeringsregisseur per gewest voor alle potentieel beschikbare niet-actieven.

De Vlaamse werkgevers suggereren ook de Invoering van een Vlaamse jobstimulans: 100 euro (netto) extra voor brutolonen tot 2.500 euro. Vlaams minister van Werk Philippe Muyters (N-VA) staat niet achter dat idee.

Diversiteit, integratie en economische migratie

Voka bepleit ook een economisch migratiebeleid met focus op hooggeschoolden en knelpuntvaardigheden, met in steun één gebruiksvriendelijk, digitaal platform voor onder andere werk- en verblijfsvergunningen, opleiding, inburgering en huisvesting.

Arbeidsverhoudingen

Een eenvoudig en leesbaar arbeidsduurkader met meer oog voor flexibiliteit moet bedrijven meer en onderhandelingsvrijheid geven.

Voka vraagt tevens de extra mogelijkheid om ondernemingscao’s af te sluiten met de ondernemingsvakbonden en is geen voorstander van automatische loonindexeringen en loonsverhogingen volgens barema, maar wel van competentiegericht vergoeden.

Welzijn op het werk

In het kader van welzijn op het werk, bepleiten de Vlaamse ondernemers een totaalaanpak: focus op preventie, ‘evidence based’-trajecten, automatische gegevensdeling, reactiesnelheid (max. vier weken) en re-integratie bij ambtenaren en na arbeidsongevallen.

Daarbij passen ook maatregelen ter ondersteuning van de progressieve werkhervatting en externe doorstroming: opleidingen, terbeschikkingstelling en gespecialiseerde loopbaanbegeleiding.

Pensioenen

In verband met de pensioenen wil Voka niet-actieve periodes (bv. ouderschapsverlof) niet laten meetellen voor de pensioenberekening voor zware beroepen. Een zwaar beroep zou minimaal tien jaar moeten worden uitgeoefend om in aanmerking te komen voor vervroegde uitdiensttreding.