Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

De leidinggevende als rolmodel

De leidinggevende als rolmodel

Werknemers zijn minder tevreden met hun job als hun werkgever méér van hén vraagt dan van hun leidinggevende. Ook het omgekeerde geldt: als de organisatie meer verwacht van de leidinggevende dan van werknemers, zijn die laatsten minder tevreden.

Uitdagingen

We weten al lang dat mensen tevredener zijn over hun job als die uitdagend is, want uitdagingen werken motiverend. Maar wat is de rol van de job van de leidinggevende daarbij?

UGent-onderzoek toont nu aan dat mensen hun eigen resultaatsdoelstellingen vergelijken met die van hun leidinggevende. Deze vergelijking bepaalt mee in welke mate medewerkers tevreden zijn over hun job.

Medewerkers blijken het meest tevreden als ze een interessante uitdaging krijgen, op voorwaarde dat ook hun leidinggevende een uitdagende job heeft.

Ook omgekeerd, als de organisatie meer verwacht van leidinggevenden dan van hun medewerkers, zijn medewerkers minder tevreden met hun job.

De resultaten van het onderzoek, onder leiding van Mieke Audenaert en Adelien Decramer, is gebaseerd op een bevraging van 947 medewerkers en hun 224 leidinggevenden in de publieke sector.

Hulp waarderen

Ook nu we het aantal burn-outs zien pieken, zo schrijven de onderzoekers, vormen uitdagingen op het werk dus een motivatie voor werknemers, maar enkel indien hun leidinggevende ook uitdagende doelstellingen krijgt. Dit verhoogt namelijk de kans dat de leidinggevende als een rolmodel fungeert. Als rolmodel kunnen leidinggevenden hun medewerkers helpen om hun doelstellingen te bereiken. Deze medewerkers waarderen de hulp van hun leidinggevende als die even hoge doelstellingen heeft. Medewerkers worden graag uitgedaagd, maar niet als de organisatie een minder zware uitdaging oplegt aan hun leidinggevende.

Evenwicht

De resultaten van dit onderzoek zijn belangrijk omdat vele organisaties steeds meer moeten doen met minder middelen. Logischerwijs vertalen organisaties dit door naar de resultaatsdoelstellingen in de jobs van vele medewerkers en hun leidinggevenden. Als hoge eisen worden gesteld aan medewerkers, zouden ook de jobs van leidinggevenden deze hoge eisen moeten weerspiegelen, en vice versa. Om de werknemers tevreden te houden, is een goed evenwicht tussen beide dus essentieel.

Bron: Audenaert, M., Carette, P., Shore, L. M., Lange, T., Van Waeyenberg, T., & Decramer, A. (2017). Leader-employee congruence of expected contributions in the employee-organization relationship. The Leadership Quarterly