Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Dave Ulrich lanceert de 'paradox navigator'

 Dave Ulrich lanceert de 'paradox navigator'

 

Twintig jaar na zijn eerste baanbrekende werk publiceert Dave Ulrich 'Victory Through Organization'. HRmagazine las het samen met drie fans van het eerste uur.


Dirk Buyens is een trouwe volger van Ulrich. Buyens is professor Human Resources aan de Vlerick Business School. Hij is ook hoofd van het HR Centre en Directeur van de Open Executive Education Programmes. Hij is een autoriteit op vlak van strategisch HR, carrièremanagement en organisatieontwikkeling.

Lucrèce Reybroeck is Group HR Director bij Euroports. Haar werkgever is actief in de havensector. Euroports heeft 26 terminals aan zee en 6 terminals in het binnenland, verspreid over Europa en Azië. Daarnaast heeft de Euroports Groep een wereldwijde 'freight forwarding' organisatie. De kernactiviteit is het laden en lossen van schepen in onze havens en het vervoer van deze goederen naar de klanten.
Euroports heeft 2.800 medewerkers in eigen dienst en valt in de categorie multinational met meer dan 500 miljoen euro omzet. Voorheen werkte Reybroeck 13 jaar bij DHL als HR Director. Ook bij Ikea had ze 10 jaar dezelfde rol. De juriste van opleiding volgde ook een opleiding als coach.

Joachim Decock is HR & Facilities Director bij Kuwait Petroleum International, actief onder de merknaam Q8. Deze Ulrich-volger is verantwoordelijk voor de HR-operaties in Europa, met uitzondering van Nordics en Italië. "We zijn gekend van de meer dan 4.400 tankstations en zijn hiermee een van de grootste brandstofspelers op de Europese markt. Daarnaast is er de Q8Oils oliefabriek met vestigingen in Antwerpen, Leeds en Milaan, waarbij Q8Oils focust op de productie van smeermiddelen. Kuwait Petroleum International telt 5.000 medewerkers, waarvan 850 in de Benelux. Voorheen werkte Decock 11 jaar bij DLL (De Lage Landen/Rabobank Group) onder andere als VP Business Transformation en VP HR EurAsiaPac. Vroegere ervaring deed hij op in HR-functies bij KPMG België en Hong Kong/China.

 

 

Biedt 'Victory' nieuwe inzichten?

Dirk Buyens (Vlerick): "Ik ben een trouwe volger van David Ulrich. Hij heeft al twintig jaar grote impact sinds zijn 'Human Resource Champions'. Hij bracht HR terug naar de business. Ulrich schopte HR een geweten zonder zich ertegen af te zetten en zocht telkens naar een manier om HR een volwaardige rol te laten spelen. Daarbij slaagt hij er al twintig jaar in telkens opnieuw zijn model te herdopen. Hij loopt als consultant rond in bedrijven, snuift daar heel wat op en past zijn concept aan waar nodig. Hij heeft op basis van zijn eerste model zijn ideeën aangepast."

 

Dirk Buyens (Vlerick): Ulrich schopt HR een geweten, zonder zich ertegen af te zetten. Hij laat daarbij telkens HR een volwaardige rol spelen

 

Joachim Decock (Q8): "Na zijn twee laatste boeken bleef ik een beetje op mijn honger zitten. Toch heeft hij zichzelf met zijn nieuwste werk heruitgevonden. Hij trekt voor het eerst echt de kaart van cultuur en organisatie, dat is zijn verdienste. Dit komt net op tijd. Zijn werk vindt aansluiting bij de realiteit van vandaag. Cultuur is alles. Als ik dit vertaal naar de Q8-omgeving waarin ik werk, dan zie ik dat onze bestaande organisatie stabiel is, maar zich volledig moet heruitvinden. Een nieuwe innovatieve 'employee experience centric' cultuur is nodig. Je merkt dat hij de kracht daarvan ziet en beschrijft."

 

Joachim Decock (Kuweit Petroleum International): Ulrich heeft zich in zijn jongste werk heruitgevonden. Hij terkt nog steeds de cultuur- en organisatiekaart en dat is zijn verdienste

 

In zijn nieuwe boek introduceert hij het concept van de 'paradox navigator'.

Dirk Buyens: "Op die 'paradox navigator' ben ik een beetje jaloers. Als academicus vraag ik me af waarom ik dat zelf niet heb uitgevonden. Volgens Ulrich is het een van de rollen van HR om te navigeren op tal van paradoxen die zich voordoen. In de snelle, onzekere, complexe en vage wereld van vandaag is dat een sterke beeldspraak. Je moet namelijk navigeren over verschillende gebieden, zowel binnen de deelgebieden van HR als binnen de business. Maar je moet ook surfen op de verschillende realiteiten die zich van buiten aanbieden. Het is een heel rijke paradox."

Joachim Decock (Q8): "De 'paradox navigator' is een mooi concept om de dagelijkse HR-praktijk vorm te geven. Enerzijds is het behoud van je huidige businessontwikkeling van belang. Maar in altijd veranderende tijden is het een handig concept om op te steunen wanneer je als HR-professional je organisatie voor morgen moet klaarstomen. Het is vaak in spreidstand staan tussen het honoreren van bestaande praktijken en echt innovatief te werk gaan. Dat is moeilijk combineerbaar. Je moet HR telkens heruitvinden. Je klantenbasis en je uitdagingen veranderen en dat merk je iedere dag. De 'paradox navigator' is heel sterk. Ulrich giet daarmee de organisatie in een nieuw kleedje. Die paradox waar HR - en bij uitbreiding de leiding van een bedrijf - voor staat, is heel goed beschreven en sluit aan bij de realiteit. Het boek is ook geschikt voor mensen buiten HR. Een bedrijfsleider kan het woord HR weglaten en perfect zijn gading vinden in het werk."

 

Joachim Decock (Kuweit Petroleum International): De Paradox Navigator van Ulrich is een mooi concept om de HR-praktijk vorm te geven. Het is een spreidstand tussen het honoreren van bestaande praktijken en echt innovatief zijn


Zijn andere zaken u speciaal bijgebleven na lectuur?
Lucrèce Reybroeck (Euroports): Mij valt het op dat Ulrich heel wat competenties van de HR-professional ziet die bij een CEO-profiel aansluiten. Maar hij focust vooral op de organisatie. Hoe ontwikkelen talenten zich binnen een organisatie? Ulrich wijst er terecht op dat het moeilijk is om een succesvolle organisatie te kopiëren. Ik ondervond dat zelf aan den lijve toen ik bij Ikea werkte. Managers die het bedrijf verlieten, probeerden het succesvolle Ikea-model elders in te brengen. Heel wat CEO's kwamen ook bij Ikea kijken en probeerden het concept te kopiëren. Dat werkte niet. Je moet uniek proberen te zijn en dat vergt veel inspanning. Je hebt daarvoor niet alleen talenten nodig, maar ook de lijm die hen verbindt. En dan is er nog de cultuur die het geheel succesvol maakt. De definitie van talent betekende vroeger dat je de 'high potentials' moest koesteren. Nadien verschoof de focus naar alle talenten binnen de organisatie. Dat past perfect in onze cultuur: laat iedereen succesvol samenwerken. Ook bij Ulrich primeert het team."

 

Je hebt inderdaad talent nodig, maar de organisatie is meer dan dat. Ulrich haalt de HR-manager uit zijn schelp. Hij spreekt daarbij over de 'credible activist'.
Joachim Decock: "Dat is een kaart die hij altijd getrokken heeft. Je moet uit je eigen cocon komen, boven de muurtjes van je eigen departement durven kijken en onder meer naar klanten gaan. Je moet samen dingen doen. Ik werkte twee jaar buiten HR in een businessomgeving en dat heeft me veel geleerd. Die transformatie was - bij De Lage Landen in mijn geval - een verrijking voor mijn ervaring. Ik zag het effect wanneer je plots niet meer in HR werkt en met klanten in aanraking komt. Mijn medewerkers hoeven niet altijd een HR-verleden te hebben wanneer ik ze aanwerf. Het is beter wanneer ze een uitgebreide ervaring hebben en met de paradox kunnen omgaan."

 

Kan en mag HR voldoende naar buiten komen en breder meedenken?
Joachim Decock: "Er zijn nu eenmaal HR-medewerkers die naar hun navel kijken en altijd alles goed vinden wat ze doen. Ik wil niet radicaal klinken, maar 30 procent probeert een evenwicht te vinden tussen HR en andere businessdomeinen. Het is belangrijk om intern de spreekbuis te zijn. Ook daarbuiten heb je een maatschappelijke verantwoordelijkheid."

Dirk Buyens: "Als HR krijg je ook de rol die je verdient. Als werknemers je percipiëren als een supportafdeling, dan word je dat ook. Ook bij de finance-, marketing en sales- of supplydirecteur leeft dat gevoel van niet aan de bak te komen. Het is aan HR om zich gepast op te stellen."

 

Dirk Buyens (Vlerick): Als HR krijg je ook een beetje de rol die je verdient. Als je gepercipieerd wordt als een support-afdeling, dan wordt je dat ook

Lucrèce Reybroeck: "Ik haalde om die reden ook altijd zoveel mogelijk HR-medewerkers uit de business. Onze businessmedewerkers vonden dat fijn. De kennis van zaken is geheel anders. De HR-medewerker moet in het bedrijf rondlopen, zoals Ulrich laat doorschemeren. Dan heeft hij meer reden tot (mee)spreken."

 

 

ID

Dirk Buyens
Functie
Professor of Human Resources, Partner of Vlerick Business School, Head of the HR Centre en Director of the Open Executive Education Programmes

 

ID

Joachim Decock
Functie
HR & Facilities Director
Kuwait Petroleum International

 

ID

Lucrèce Reybroeck
Functie
Group HR Director
Euroports