Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Werkloosheid bij allochtonen daalt, maar minder dan bij autochtonen

Werkloosheid bij allochtonen daalt, maar minder dan bij autochtonen

Eind april telde Vlaanderen 192.764 niet-werkende werkzoekenden (NWWZ). Dat zijn er 16.408 of 7,8% minder dan vorig jaar. De Vlaamse werkloosheid krimpt al sinds augustus 2015.

De werkzoekenden met een werkloosheidsuitkeringsaanvraag (WZUA) daalden met 9,5%, de jongeren in beroepsinschakelingstijd (BIT) met 9,9% en de vrij ingeschrevenen met 10,4%.

Enkel de groep ‘Andere’ (+7%) steeg. ‘Andere’ omvat o.a. de erkende vluchtelingen met een leefloon.

Alle leeftijdsgroepen noteerden lager. De sterkste afname is bij de middenleeftijdsgroep (-10,6%), gevolgd door de jongeren (-9,4%). De afname bij de 50-plussers (-1,6%) verloopt trager doordat de oudere werkzoekenden langer beschikbaar moeten blijven voor de arbeidsmarkt. Dat weerspiegelt zich in meer  werkzoekende 60-plussers (+36,8%). De langere beschikbaarheid tekent zich ook af bij de werkzoekenden met een arbeidshandicap (+2,2%).

49,4% van de Vlaamse werkzoekenden zijn kortdurig (< 1 jaar) werkzoekend, 17,6% is tussen een en twee jaar werkzoekend en 33% langer dan twee jaar.

Zowel de autochtone (-8,7%) als de allochtone werkloosheid (-5,6%) klokten lager af. De provinciale dalingsritmes variërden van -6% in Vlaams-Brabant tot -9,7% in Limburg.

Vlaanderen telde eind april 57.092 allochtone werkzoekenden of 29,6% van de geregistreerde arbeidsreserve. Op jaarbasis daalt de allochtone werkloosheid met 5,6%, de autochtone met 8,7%.

Allochtone werkzoekenden worden statistisch gedefinieerd als werkzoekenden die een huidige of vorige nationaliteit hebben van buiten de EU-28 of de EVA-landen. De VDAB krijgt deze gegevens uit het Rijksregister. Hierdoor kunnen nieuwe Belgen met een vorige nationaliteit uit een niet EU-land als ‘allochtoon’ gedetecteerd worden. De groeiende groep migranten van de tweede en derde generatie die als Belg geboren zijn, vallen niet onder deze definitie.

Eind vorige maand was 6,30% van de beroepsbevolking werkloos: de mannelijke werkloosheidsgraad bedroeg 6,38%, de vrouwelijke 6,21%.