Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Dalende trend werkloosheid zet zich door

Dalende trend werkloosheid zet zich door

Met een aantal van 209.253 telt Vlaanderen 5,3% niet-werkende werkzoekenden minder dan vorig jaar. De dalende trend die startte in augustus 2015 zet zich door.

De grootste subgroep zijn de werkzoekenden met een werkloosheidsuitkeringsaanvraag (140.578). Deze daalt ook met 6,8%. VDAB wijst erop dat het economisch herstel de werkloosheid drukt. Dat heeft ook effect op de jongeren in beroepsinschakeltijd. Hun aantal daalt op jaarbasis met 9%.

Vlaanderen telt meer mannelijke (111.884) werklozen dan vrouwelijke (97.369). Tien jaar geleden was de toestand nog andersom. De mannen werden getroffen door banenverlies in de industrie. Vrouwen kregen dan weer meer kansen op de arbeidsmarkt door de jobtoename in de tertiaire en quartaire sector. Laaggeschoolde mannen zien bovendien repetitieve banen in de industrie verdwijnen door automatisering en delokalisatie. Laaggeschoolde vrouwen krijgen een extra stimulans door de dienstencheques.

Opvallend is voorts dat de allochtone werkloosheid trager afneemt (-1,6%) dan de autochtone (-6,7%). De werkloosheid daalt overal, maar het sterkst in Limburg (-10,3%).

Bron: VDAB