Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Creatief omgaan met knelpuntberoepen

Creatief omgaan met knelpuntberoepen

Talent is schaars. Familiehulp vist bovendien naar een aantal knelpuntberoepen. Het dienstenbedrijf kijkt creatief naar de instroom, maar werkt ook inventief aan doorstroming.

Familiehulp weet wat krapte op de arbeidsmarkt betekent. Zowel de functie van verzorgende als die van huishoudhulp zijn knelpuntberoepen. Het zijn maatschappelijk niet sterk gewaardeerde beroepen. “De vereisten voor deze functies worden onderschat”, zegt directeur medewerkersbeleid Bart Vandamme. “Het is niet evident elke dag zonder collega’s of een leidinggevende in de buurt een job op te nemen en gemotiveerd te zijn. Ze werken in zowel fysiek als psychosociaal belastende omstandigheden. Wie bij ons komt werken, zoekt het directe contact met de klanten. Hun feedback en waardering maken het verschil. Collega’s kozen voor de functie omdat ze een meerwaarde brengt voor hun klant. Dankzij hun tussenkomst kan die thuisblijven in plaats van naar een residentiële opvang te moeten.”

Creatieve instroom

Onder andere door de groei van de markt van de dienstencheques, moet Familiehulp zijn beste beentje bijzetten om de instroom te verzekeren. Er wordt alles aan gedaan om de functies in een positief daglicht te stellen, al moet dat met beperkte middelen. “We werken in een krappe financiële omgeving. Al kunnen we met ons personeel het Antwerpse Sportpaleis vullen, toch zijn we niet zo zichtbaar. We richten ons in de eerste plaats op de sociale media om ons doelpubliek aan te spreken en om aan beeldvorming van ons beroep te doen. We springen regionaal creatief om met onze instroom en spelen in op de situatie van andere bedrijven. Zo onderhouden we contacten met Carrefour en Blokker, waar medewerkers afvloeien. Vanuit het herstructureringsplan van Blokker volgen mensen onze vorming om als verzorgende aan de slag te gaan. Bij Carrefour kijken we wie eventueel bij ons kan werken. We deden de oefening al eens bij Ford Genk. Daar konden medewerkers, mits een financiële compensatie, vanuit Ford naar ons overstappen. We regelen dat soort oplossingen in samenwerking met de lokale vakbonden.”

Opleiding

Sinds jaren organiseert Familiehulp zelf opleidingen. De vorming Polyvalente Verzorgende is een belangrijke. Bart Vandamme: “Het is een opleiding die we intern inrichten, in samenwerking met VDAB. Gedurende een voltijds traject van elf maanden leiden we mensen op om in de thuiszorg en de residentiële woonzorg aan de slag te gaan. We doen dat voor werklozen maar sinds een vijftal jaar maken we de opleiding toegankelijk voor onze huishoudhulp. Die kan met behoud van loon instappen en naar verzorgende evolueren. Dat leverde ons enkele tientallen nieuwe verzorgenden op.”

Organisatie

Huishoudhulpen van Familiehulp kunnen terecht bij de leidinggevende van het team. Daar kunnen ze hun ambitie uitspreken. Wie interesse heeft, kan via de dienst medewerkersbeleid deelnemen aan de selectieprocedure. Na een inleidend gesprek en de selectie volgt een evaluatie. Bart Vandamme: “Binnen dat voltijdse opleidingsprogramma bestaat een degelijke opvolging van de medewerkers. We gaan na hoe we de betrokkenen kunnen inzetten na het volgen van de stage en het behalen van de kwalificatie. We proberen daar met de organisatie maximaal op in te spelen en werven vervanging aan bij de huishoudhulp. Ook daar helpt de VDAB ons mee, door in samenspraak voortrajecten te organiseren voor huishoudhulpen. Zo kunnen zowel langdurig werklozen als medewerkers die nog nooit in die context hebben gewerkt, een voortraject met stage lopen bij ons. Op die manier maken ze kennis met de aard van het werk, worden technische vaardigheden bijgeschaafd en de arbeidsattitude versterkt.”

Re-integratie

De functies bij Familiehulp zijn belastend, besluit de directeur Medewerksbeleid. “Als verzorgende doe je vele huishoudelijke en verzorgende taken. Daar komt veel heffen en tillen aan te pas. Dat kost fysieke kracht en dat geldt nog meer voor onze huishoudhulpen. Dat betekent dat veel medewerkers op termijn last krijgen van zowel motorische als psychosociale klachten. Vandaag hebben we bijna duizend medewerkers (8 procent) in dienst die langer dan een jaar ziek zijn. Het is een uitdaging voor hen een job te vinden die in overeenstemming is met hun mogelijkheden. Het is een haast onmogelijke opdracht. Toch doen we er alles aan zodat ze niet in een ‘vergeetput’ belanden.”

Medewerkersbeleid

Familiehulp levert diensten op vlak van gezins- en thuiszorg. Zorgbehoevenden worden ondersteund in hun thuisomgeving. Dat houdt zowel praktische als psychosociale hulp in. Deze kernactiviteit wordt geleverd door zesduizend gekwalificeerde verzorgenden en bijna evenveel medewerkers die poetshulp en onderhoud van woningen verzekeren. Er is een karweihulp, een oppasdienst en acht kinderdagverblijven. Door de opkomst van de dienstencheque levert Familiehulp ook daar diensten. Bart Vandamme is al veertien jaar directeur ‘Medewerkersbeleid’: “We spreken bewust niet van ‘human resources’, maar van ‘medewerkers’. Zij zijn het immers die aan ons project ‘mede-werken’ en zich elke dag inzetten voor onze klant.”