Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

HR en de business werken samen aan de bedrijfscultuur

HR en de business werken samen aan de bedrijfscultuur

Nogal wat bedrijven hebben medewerkers op projecten bij klanten en die duren soms een tijd. Hoe bouw je in zo’n organisatie aan de gewenste bedrijfscultuur? Capco waakt over belangrijke aspecten als teamspirit, continu bijleren, ondernemerschap… door actief een  reeks KPI’s op  te volgen.

HR betrokken

Als consultancy-organisatie stuurt Capco Benelux medewerkers naar klanten uit de financiële wereld in België, Nederland en Luxemburg. Het belangrijkste actief is dan ook de kwaliteit van de consultant, dus wil CEO Jeroen Dossche dat HR nauw samenwerkt met de business. Hoe zou HR de juiste mensen kunnen aantrekken, zonder de bsuiness te kennen? HR director Eline Segers: “Zeker in een sector waar technologieën snel evolueren en waar consultants heel innovatief moeten zijn.”

KPI’s

Om dat proces op te volgen, stuurt Capco op drie algemene KPI’s die onderling verbonden zijn: client, content en people. Die kennen nog sub-KPI’s. Zo wordt onder people ook gekeken naar aspecten zoals coaching, training volgen, training geven, referrals etc.

De drie zijn sterk verbonden. Consultants kunnen scoren door content te ontwikkelen, maar dan moet die wel relevant zijn voor de klant en moet hij die actief delen met collega’s. Dat verklaart overigens ook waarom HR zeker niet exclusief het People-luik verzorgt en waarom HR nadrukkelijk wil begrijpen waarmee Capco bezig is (content) en wat klanten verwachten (client). Eline Segers: “Zo kan ik mee de consultants challengen op de drie KPI’s. En zo wordt ook iedereen mee verantwoordelijk voor het People-luik.”

Content

In zo’n omgeving doet de consultant meer dan projecten tot een goed einde brengen. Hij initieert er ook en houdt collega’s op de hoogte. Eline Segers: “We brengen onze mensen regelmatig samen, bijvoorbeeld tijdens ontbijtsessies. We organiseren ook veel trainingen geïnitieerd door de consultants zelf. Dikwijls werkt een bepaalde groep een specifiek topic uit op basis van signalen uit de markt.”

Rondetafels

Wie KPI’s heeft, wil die wellicht ook scoren? Jeroen Dossche: “We hebben jaarlijkse rondetafelsessies waarin twee senior managers, vergezeld van HR, en mezelf onze consultants evalueren op de drie KPI’s. Daar kennen we ook een maturiteitsscore toe die bepaalt of iemand over kan gaan naar een volgende level, met een bandbreedte qua verloning en targetprijs voor de fee die we kunnen aanrekenen. Zo bepalen we ook ieders contributie, wat dan de bonus bepaalt. Capco laat overigens wel ruimte om wat minder contributie te leveren om bijvoorbeeld persoonlijke redenen. We zijn dus geen ‘up or out’-organisatie. Belangrijk is op dat vlak duidelijkheid.”

Coaches

De belangrijkste input voor de jaarlijkse rondetafel is het rapport van de coaches. Iedereen heeft namelijk een coach die hem begeleidt op basis van een ontwikkelingsplan. Naast de regelmatige informele momenten zit de coach ook twee keer per jaar formeel samen met zijn coachee.

Jeroen Dossche: “Dat vergde trouwens wat training, want in het begin vervielen die coaches een beetje te veel in de rol van advocaat van hun coachee. Iedereen volgde een training ‘coach the coach’. Eline Segers volgt dat coachingproces op, desnoods bij de klant als consultants zich daar wat langer bevinden.”

Eline Segers: “We zijn een kleine, vlakke structuur en benutten zoveel mogelijk contactmomenten voor zo permanent mogelijke feedback. Op die manier hopen we ook tot een sociale cohesie te komen. In principe levert de rondetafel geen enkele verrassing op voor de medewerker. Het evaluatiedossier wordt uiteraard aangevuld met feedback van klanten, zeker op het moment van oplevering van een project.” Capco ontwikkelde overigens een app om feedback te geven aan elkaar; die wordt weldra operationeel.

Referrals

Een sub-KPI bij people is referrals en Eline Segers is daar heel tevreden over: “We werken zonder recruitmentbureau, maar vinden onze mensen via social media en referrals uit ons netwerk. Ja, we moedigen dat aan met een bonus, verbonden aan voorwaarden zoals retentie, voldoen aan bepaalde KPI’s... Het is uiteindelijk de beste manier om te zien of iemand in de cultuur zal passen.”

Grensoverschrijdende HR

Capco Benelux werkt uiteraard samen met het internationaal netwerk van moederbedrijf Capco. Eline Segers wil gebruikmaken van de internationale dynamiek, maar elke afdeling heeft zijn eigen cultuur en DNA. Zij wil er mee voor zorgen dat consultants met verschillende achtergrond, cultuur, taal… samen kunnen werken aan één project door elke kans te benutten: “We kregen gisteren de vraag van onze collega’s in Parijs en Londen om hen te ondersteunen bij een klant die na de Brexit zijn kantoor verplaatst naar Parijs. Onze mensen vinden dat boeiend, zeker in projecten die visibiliteit krijgen in de pers. Overigens heeft een kwart van onze mensen een niet-Belgische achtergrond, dus het internationaal karakter is altijd wel sterk aanwezig.”

Capco

Capco verstrekt advies aan de financiële sector (banken, vermogensbeheerders, marktinfrastructuurbedrijven, ook wel voor corporates met een link aan één van die spelers, zoals een retailer of bedrijven die een in house bank oprichten). Aandeelhouders zijn investeringsfonds CD&R en FIS (NYS). Wereldwijd werken er een 4.600 mensen in 27 kantoren. Capco Benelux telt een zestigtal medewerkers.