Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Groeiende arbeidsmobiliteit tussen België en Nederland

Groeiende arbeidsmobiliteit tussen België en Nederland

Er zouden acht tot tien procent meer grenspendelaars reizen tussen Nederland en België in de periode van 2016 op 2017. Ook is er een groei geconstateerd in het aantal werkgeversaccounts in België van Nederlandse bedrijven en vice versa.

EURES-adviseurs van UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen) en de VDAB ontvangen jaarlijks cijfers over de grenspendel tussen Nederland en België van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV) in België. Een grensarbeider werkt in het buitenland (buurland) en keert minimaal één keer per week terug naar zijn/haar woonadres. EURES Nederland heeft de cijfers tussen 2016 en 2017 vergeleken voor Nederland en Vlaanderen. De cijfers geven een interessante tendens weer.

Van België naar Nederland
In totaal werkten in 2017 32.248 Belgen in Nederland, als grensarbeider, nagenoeg gelijk aan 2016. In 2017 werkten 10.652 Belgen als grensarbeider in Nederland vanuit de provincie Antwerpen. De grootste groep komt uit regio Turnhout. Vanuit West-Vlaanderen werkten 384 mensen in Nederland. In 2017 was dit 377. 1730 mensen pendelden vanuit Oost-Vlaanderen naar Nederland. In 2017 was dit 1.705.

Van Nederland naar België
In totaal werkten in 2017 11.757 Nederlanders in België, een lichte stijging ten aanzien van 2016. In 2016 werkten 4.204 Nederlanders in de regio Antwerpen, tegenover 4.551 in 2017. De grootste
groep is afkomstig uit Antwerpen stad (Berchem/Merksem) en de haven. 843 Nederlanders werkten in 2016 in West-Vlaanderen, tegenover 839 in 2017. De meesten werken rondom Brugge en
Kortrijk. In Oost-Vlaanderen werkten in 2016 3.225 Nederlanders, tegenover 3.541 in 2017. De meesten werkten in Gent, Eeklo en Sint-Niklaas.

Stijging grenspendel
Conclusie: in 2017 zien we een stijging van bijna tien procent grenspendel vanuit Nederland naar Oost-Vlaanderen en ruim acht procent richting Antwerpen. Dit zijn tevens de regio’s waar de meeste Nederlanders werken. Opmerking hierbij is dat de afgelopen jaren steeds meer Vlamingen een huis in Nederland hebben gekocht, doordat de huizenprijzen in België hoger zijn dan bijvoorbeeld in Zeeuws-Vlaanderen. De grootste groep grenspendelaars is tussen de 40 en 49 jaar.

De meeste Belgische grenspendelaars (17.600) komen uit de regio Belgisch Limburg. Dit terwijl de groep grenspendelaars uit Nederland die in Belgisch Limburg werkt slechts tien procent van bovengenoemd aantal bedraagt. Ook de grenspendel vanuit Antwerpen is hoog. Er is een lichte stijging ten opzichte van 2016. Kortom, de verschillen zijn groot per grensregio.

Tevens ligt het aantal Belgen dat werkt in Nederland bijna drie keer hoger dan het aantal Nederlanders in België. Dit komt voornamelijk door de vele grenspendelaars vanuit de regio’s Antwerpen en Belgisch Limburg.

Groeiende arbeidsmobiliteit tussen Nederland en België
UWV en VDAB hebben het aantal werkgeversaccounts van buitenlandse werkgevers geïnventariseerd. Hieruit blijkt dat de afgelopen jaren meer Nederlandse werkgevers een account bij VDAB hebben aangevraagd en vice versa. In 2018 hebben meer dan duizend Nederlandse werkgevers een VDAB-account. In 2017 kwamen er ruim honderd nieuwe aanvragen bij. Zo’n twintig Vlaamse bedrijven vroegen in 2017 een account aan op werk.nl. Bovenstaande geeft een groeiende arbeidsmobiliteit tussen Nederland en Vlaanderen aan. Meer werknemers vinden werk over de grens en meer werkgevers zijn actief op de grensoverschrijdende arbeidsmarkt.

Bron: Zeelandbusiness.nl