Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Burn-out gelinkt aan persoonlijkheidstype

Burn-out gelinkt aan persoonlijkheidstype

HR-dienstverlener Liantis ondervroeg 713 Vlamingen over burn-out en stelt vast dat naast de werkomgeving ook je persoonlijkheid een grote rol speelt in de kans op burn-out.

15 procent loopt risico

Uit de enquête van HR-partner Liantis bij 713 Vlaamse werknemers, zowel arbeiders als bedienden, blijkt dat 6,7% effectief kampt met een burn-out. Bij mannen ligt dat aantal iets lager op 5,7%, bij vrouwen is dat 7,3%. Bovendien zou 15% van de medewerkers het risico lopen op burn-out.

De onderzoekers gingen vervolgens na in welke mate er een relatie bestaat tussen bepaalde persoonlijkheidstypes en de scores op vragenlijsten over maakt burn-out.

“We baseerden ons op ‘the big five’ uit de wetenschappelijke literatuur over types persoonlijkheden: neuroticisme, hulpvaardigheid, openheid voor nieuwe ervaringen, zorgvuldigheid en extraversie”, legt wetenschappelijk medewerkster Heidi Janssens van Liantis uit. “Natuurlijk is dit geen zwart-witverhaal en ben je niet compleet extravert of neuroot. Je scoort dus hoog of laag op die verschillende schalen.”

Extravert maakt minder kans op burn-out

Uit het onderzoek blijkt duidelijk dat het persoonlijkheidstype een rol speelt in de kans op burn-out. Zo hebben medewerkers die hoger scoren op de schaal van neuroticisme, ook een hogere score op de burn-outschaal.

Daarnaast bestaat er een verband tussen een hogere score op extraversie en een lagere score op burn-out. Anders gezegd: extraverte mensen lopen minder kans op burn-out, gespannen, nerveuze mensen lopen meer risico.

“Het toont aan dat persoonlijkheid wel degelijk een deel bijdraagt in de verklaring van burn-outs”, bevestigt Heidi Janssens. “Natuurlijk is het nooit helemaal te wijten aan persoonlijkheid, ook de werkomgeving of andere factoren (zoals thuissituatie) spelen een zeer belangrijke rol. Het gaat dus altijd om een combinatie.”

Tips voor werkgevers

Hoe kan dit inzicht werkgevers nu helpen om burn-outs in hun bedrijf tegen te gaan?

“De persoonlijkheid van je medewerkers kun je niet veranderen”, zegt Caroline Salens, preventieadviseur psychosociaal welzijn. “Je kunt werknemers en leidinggevenden er wel bewust van maken en hen hiermee laten omgaan. Het moet sowieso een genuanceerd antwoord zijn: als je naast de individuele aanpak geen oog hebt voor de werkomgeving, dan zullen je inspanningen weinig effect hebben.”

“Een concrete actie kan bijvoorbeeld zijn dat je je leidinggevenden hiervan bewust maakt zodat zij de juiste acties nemen. Valt een werknemer toch uit met burn-out? Dan is het belangrijk om die persoon niet zomaar te laten herstarten, maar samen te kijken naar de factoren die tot de burn-out geleid hebben", verduidelijkt Caroline Salens. "Als je ook oog hebt voor de persoonlijke factoren, zal je de werknemers beter begrijpen, kun je hen beter leiding geven én zal je uiteindelijk gelukkiger en performanter werknemers hebben.”

“Ten slotte moeten werkgevers weg van de ‘schuldvraag’: de schuld van te veel werk, of de schuld van de werknemer die niet om kan met stress. Het is altijd een gedeelde verantwoordelijkheid.”