Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Buitenlands talent inschakelen wordt makkelijker

Buitenlands talent inschakelen wordt makkelijker

Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport Philippe Muyters (N-VA) voert wijzigingen door die de aantrekkingskracht van Vlaanderen voor buitenlands talent moeten vergroten.

  • De maximale duurtijd van de toelatingen tot arbeid worden verlengd naar drie jaar. Vandaag geldt nog een beperking tot twaalf maanden.
  • Werknemers kunnen in bepaalde gevallen ook gemakkelijker tewerkgesteld worden in een andere onderneming, zonder dat een nieuwe arbeidskaart aangevraagd moet worden.
  • Het loon wordt, ook voor jongeren en verpleegkundigen, afgestemd op de huidige reële lonen op de arbeidsmarkt.
  • Bij de toekenning van een arbeidskaart zal een tewerkstellingsakkoord met het land van herkomst niet langer een ontvankelijkheidsvoorwaarde zijn.
  • Hooggeschoolden krijgen voor onbepaalde duur toegang tot de arbeidsmarkt, nadat ze hier enkele jaren gewerkt hebben.

Knelpuntberoepen

Om de nood aan specifiek technisch geschoold personeel in vrijwel alle sectoren te lenigen pakt minister Muyters uit met een lijst van knelpuntberoepen. Het gaat om beroepen met een structureel hoog kwantitatief tekort op onze arbeidsmarkt. “Eerst zoeken we binnen Vlaanderen, dan binnen België, de buurlanden, vervolgens heel Europa en tot slot de hele wereld. Die visie blijft ook in de toekomst volledig overeind: we moeten eerst de eigen talenten aan de slag krijgen. Als dat echt niet lukt, moeten we ook - ver - buiten de grenzen op zoek gaan. We hebben werkende mensen nodig om onze welvaart op peil te houden en om de kosten van de vergrijzing te dragen”, zegt Philippe Muyters.

Bron: Philippe Muyters