Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Brexit: regels rond tewerkstelling in de maak

Brexit: regels rond tewerkstelling in de maak

De Brexit roept ook vragen op over rechten en plichten van werknemers en werkgevers die het Kanaal oversteken. Een oplossing aan beide zijden van het Kanaal is in de maak, zo signaleert Yves Stox van Partena Professional.

Tot 30 maart gelden nog de Europese coördinatieregels, stelt Yves Stox. De Belgische ondernemer die een werknemer tijdelijk tewerkstelt in het Verenigd Koninkrijk moet enkel Belgische socialezekerheidsbijdragen afhouden en overmaken. Werkgever en werknemer zijn geen socialezekerheidsbijdragen verschuldigd in het Verenigd Koninkrijk. De werkgever heeft de werknemer namelijk gedetacheerd. Als bewijs reikt de Belgische administratie een A1-formulier uit. Diezelfde regel speelt ook in de omgekeerde richting.

Verdrag uit 1957

In het geval het Verenigd Koninkrijk op 30 maart uit de Europese Unie crasht, gelden de Europese coördinatieregels niet meer. Yves Stox wijst erop dat het verdrag dat België en het Verenigd Koninkrijk sloten in 1957, niet zal voldoen. "De arbeidsmarkt is ondertussen erg veranderd. Meer en meer werken werknemers afwisselend in verschillende landen. Wie werkt in twee of meer EU-lidstaten, is in de regel onderworpen aan de sociale zekerheid van de woonplaats."

Voorlopige oplossing in de maak

Yves Stox weet wel dat het Verenigd Koninkrijk werkt aan een concrete oplossing bij een harde Brexit. Het zet de Europese coördinatieregels om in nationale wetgeving. "De Belgische werknemer gedetacheerd naar het Verenigd Koninkrijk blijft voor het Verenigd Koninkrijk onderworpen in het thuisland. De Belgische werkgever en de werknemers zijn dus vrijgesteld van socialezekerheidsbijdragen in het Verenigd Koninkrijk."

"België kiest voor dezelfde aanpak." Dat betekent dat er voorlopig niets verandert, maar dit is maar een overgangsoplossing. Die stopt op 31 december 2020. België en het Verenigd Koninkrijk moeten ondertussen een fundamentele oplossing hebben onderhandeld: een nieuw verdrag moet dat van 1957 vervangen.

"30 maart 2019 nadert met rasse schreden. Ondertussen moet de Belgische Brexit-noodwet wel nog worden goedgekeurd door de Kamer."

Pensioenen, gezondheidszorg en zoveel meer

"De nieuwe oplossing, zij het dan enkel voorlopig, ondervangt ook de uitkeringen. Zo kunnen Belgische pensioenen worden uitbetaald aan gepensioneerde werknemers in het Verenigd Koninkrijk. Een Belgische inwoner op (zaken)reis in het Verenigd Koninkrijk heeft ook in de toekomst toegang tot alle noodzakelijke medische hulp op basis van de Europese ziekteverzekeringskaart (EZVK)."

Ruimere aanpak nodig

Hoe meer EU-lidstaten zich aansluiten bij deze oplossing, hoe beter. Zeker omdat steeds meer werknemers afwisselend werken in verschillende EU-lidstaten. Als een Britse werknemer bijvoorbeeld in België én in Nederland werkt, kan de oplossing enkel volledig effect hebben als Nederland dezelfde aanpak hanteert.

Bron: Yves Stox, Senior Legal Counsel bij Partena Professional