Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Break@Work: app voor loopbaanonderbreking

Break@Work: app voor loopbaanonderbreking

Vice-premier en minister van werk Kris Peeters (CD&V) en de RVA lanceerden Break@Work, een onlinetoepassing waar iedereen kan zien hoeveel maanden loopbaanonderbreking, tijdskrediet of thematisch verlof ze al hebben opgenomen en nog kunnen opnemen.

Architect van eigen carrière

Minister Peeters: “Als we Werkbaar en Wendbaar Werk in de praktijk willen brengen, dan moeten we mensen de kans geven architect te worden van hun eigen carrière. Hen meer autonomie en mogelijkheden geven om hun arbeidstijd zelf te beheren.”

In 2017 ontving de RVA alleen al via het contactformulier op hun website 55.000 berichten, of zo’n 150 per dag. Meer dan de helft gaat over loopbaanonderbreking. Daarnaast gaat 30% van de telefoontjes bij de RVA over loopbaanonderbreking en is loopbaanonderbreking voor 34% van de bezoekers van de RVA-kantoren de reden van hun bezoek.

Veel vragen handelen over de reglementering: 'welke regimes bestaan er'; 'hoeveel maanden kan ik opnemen voor mijn kind' en 'hoeveel bedraagt de uitkering’. Ook meer persoonlijke vragen zoals ‘hoeveel maanden nam ik eigenlijk al op en hoeveel kan ik nog opnemen’, komen aan bod.

Paar clicks

Break@Work biedt na een paar clicks een gepersonaliseerd antwoord op specifieke vragen. De onlinetoepassing staat niet op zichzelf: er zit een link in die doorverwijst naar de pagina’s op de RVA-website die aangeven hoe men een type onderbreking kan aanvragen.

Wanneer men in loopbaanonderbreking is, dan kan men sinds enkele jaren ook online de stand van het persoonlijk dossier raadplegen, attesten opvragen voor de werkgever, de betalingen bekijken, enzovoorts. Sinds 2013 is het ook mogelijk om via deze toepassing de online aanvraag in te dienen bij de RVA. 

In een volgende fase zal Break@Work verder geïntegreerd worden met het Onlinedossier, zodat er uiteindelijk een one-stop-shop ontstaat voor alles wat met loopbaanonderbreking te maken heeft.

Facts & Figures

In 2017 maakten meer dan 400.000 mensen gebruik van een of andere vorm van loopbaanonderbreking, dat is ongeveer 1 op de 10 werknemers. Over een periode van vijf jaar stijgt dat naar 1 op de 4, over twintig jaar zelfs 1 op de 3.

43% maakt gebruik van de thematische verloven: ouderschapsverlof, palliatief verlof of verlof voor medische bijstand. 35% neemt tijdskrediet in de privésector en de overige 22% tijdskrediet in de publieke sector.

Loopbaanonderbreking is met 73% het populairst in Vlaanderen. Wallonië volgt met 22% en Brussel met 5%.

In 60% van de gevallen gaat het om een onderbreking met 1/5e. 25% onderbreekt het werk halftijds en slechts 17% onderbreekt het werk volledig.

Vrouwen zijn nog steeds goed voor 68% van de onderbrekingen. Tegelijk nam het percentage mannelijke loopbaanonderbrekers de laatste jaren gestaag toe: twintig jaar geleden was amper 1 op de 7 loopbaanonderbrekers een man, vandaag is dat 1 op de 3.

Meer info: www.breakatwork.be