Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

bpost en VDAB lanceren piloot voor herinschakeling langdurig zieken in knelpuntberoep

bpost en VDAB lanceren piloot voor herinschakeling langdurig zieken in knelpuntberoep

bpost en VDAB willen twintig mensen met gezondheidsproblemen herintegreren op de arbeidsmarkt. Ze worden volledig of gedeeltelijk heringeschakeld en opgeleid als vrachtwagenchauffeur binnen bpost. De aanpak is gericht op de eigen sterktes.

400.000 langdurig afwezigen

Er zijn in België zo’n 400.000 mensen langdurig afwezig wegens ziekte. Maar de groep mensen met gezondheidsproblemen is nog groter: een deel daarvan werkt, een deel niet. Soms kunnen ze wel werken, maar is het niet evident. Soms is een aanpassing van de werkplek of werkomstandigheden voldoende, anderen zoeken naar een andere job.
Tien jaar geleden werd VDAB bevoegd voor de tewerkstelling van mensen met een arbeidshandicap. Het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV), de ziekenfondsen en VDAB kennen op dat vlak een lange traditie van samenwerking. Voor het huidige samenwerkingsakkoord maakt RIZIV hiervoor 20 miljoen per jaar vrij. Het gaat om mensen die langdurig ziek zijn, maar ook over mensen die dreigen uit te vallen door langdurige ziekte. VDAB investeert een deel van die middelen in dienstverlening via partners.

Steun aan bedrijven

Maar VDAB wil ook bedrijven rechtstreeks ondersteunen bij re-integratie van werknemers met gezondheidsproblemen. VDAB voorziet tot 150.000 euro voor een bedrijf om mensen met gezondheidsproblemen naar een knelpuntberoep op te leiden. Elke organisatie met een goed project kan intekenen. Het kan dus gaan om grote bedrijven als bpost, maar ook om kmo's die de krachten willen bundelen.

Dit project is een driedubbele win:

  1. De maatschappij doet budgettair een goede zaak, maar houdt ook mensen langer en met meer goesting aan het werk;
  2. Werkzoekenden die niet zo makkelijk werk vinden, krijgen hulp. Werk heeft een positieve invloed op de mentale en fysieke gezondheid;
  3. Bedrijven kunnen knelpuntvacatures invullen en het welzijn van de werknemers verhogen.

In de marge van de voorstelling van hun gezamenlijk project gaf Fons Leroy, gedelegeerd bestuurder van VDAB, opnieuw de boodschap mee dat rekruteerders, HR-managers en werkgevers nog te veel de geijkte kanalen gebruiken op zoek naar talent: "Met de huidige krapte zet het beleid sterk in op het zoeken naar potentieel, ook buiten de klassieke groep werklozen om te bemiddelen naar werk. Bovendien blijkt uit onderzoek dat een divers personeelsbestand samengaat met een grotere bedrijfsperformantie, meer innovatie en een grotere wendbaarheid. Het gaat hier duidelijk om een win-win-verhaal.”

bpost leidt twintig mensen op tot vrachtwagenchauffeur

bpost engageert zich om dit jaar twintig mensen met gezondheidsproblemen op te leiden tot chauffeur C/CE. Ook binnen bpost is chauffeur een knelpuntberoep. Via dit traject krijgen potentiële werknemers een opleiding, specifiek gericht op de noden van het bedrijf.

Mark Michiels,  chief HR-officer bpost (foto), herinnert eraan dat bpost het als haar maatschappelijke rol ziet "om zoveel mogelijk mensen op een laagdrempelige manier kwaliteitsvol werk aan te bieden. De volgende jaren gaan we ook op zoek naar zeker zeventig chauffeurs extra in België om onze operationele keten te versterken”.

Knelpuntberoep

Vrachtwagenhauffeur distributie is dan ook een knelpuntberoep. Het afgelopen jaar ontving VDAB 1.400 vacatures (in de periode augustus 2017 tot juli 2018) voor vrachtwagenchauffeur distributie. Eind juli 2018 stonden er 286 vacatures open. Er zijn momenteel 295 niet-werkende werkzoekenden met deze beroepsaspiratie bij VDAB bekend.