Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Belgische toplonen op internationaal niveau

Belgische toplonen op internationaal niveau

Belgische topmanagers verdienen niet minder dan hun collega’s in Nederland, Frankrijk, Zweden en Zwitserland. In Duitsland en het Verenigd Koninkrijk liggen de toplonen wél een stuk hoger. Daar speelt het belangrijke criterium van de bedrijfsgrootte.

De mediaan van de totale remuneratie (vast salaris, bonus en aandelengerelateerde remuneratie) van CEO’s in België bedroeg in 2017

 • in de Bel 20 bedrijven 1.975.000 euro (2016: 2.080.000 euro),
 • in de Bel Mid 865.000 euro (2016: 690.000) en
 • in de Bel Small 525.000 euro (2016: 560.000 euro).

De mediaanremuneratie is dus licht gedaald in de grootste en kleinste beursgenoteerde bedrijven, maar is sterk gestegen in de Bel Mid.

Professor Xavier Baeten en onderzoekers Said Loyens en Bettina De Ruyck wijzen erop dat dit niet betekent dat alle CEO’s in de middelgrote beursgenoteerde bedrijven een significante stijging hebben ontvangen. "Van de 29 Bel Mid bedrijven voor wie we ook voor 2016 gegevens hebben, zijn er 12 wiens remuneratie is gedaald of stabiel gebleven. Maar bij 14 is de remuneratie met meer dan 10% gestegen. Het gaat dan dikwijls om bedrijven die in 2016 geen aandelengerelateerde beloning (long-term incentives) toekenden, maar dat wel deden in 2017.”

Het onderzoek concludeert ook dat de systematiek achter de toplonen nog te weinig focust op duurzame waardecreatie. Meer daarover in 'Remuneratie topmanagers nog beperkt gericht op duurzame waardecreatie'.

Duitsland en het Verenigd Koninkrijk blijven aan kop

Vergeleken met de grote beursindexen, behoren de toplonen in België en Zweden tot de hekkensluiters, met een respectievelijke mediaanremuneratie van 1.975.000 en 1.740.000 euro.

De CEO’s van de grote beursgenoteerde bedrijven in onze buurlanden verdienen meer:

 • Nederland (AEX): 3.590.000 euro
 • Duitsland (DAX): 6.205.000
 • Frankrijk (CAC 40): 4.440.000 euro
 • UK (FTSE 100): 3.830.000 euro
 • Zwitserland (SMI Expanded): 3.245.000 euro

"Het is echter een misvatting om zomaar te besluiten dat de Belgische toplonen tot de laagste behoren", waarschuwen de onderzoekers. Als ze rekening houden met de grootte van het bedrijf, stellen ze door middel van statistische technieken vast dat enkel de CEO’s van Britse en Duitse beursgenoteerde bedrijven duidelijk meer verdienen dan de CEO’s van Belgische beursgenoteerde bedrijven. Het gaat om een verschil van respectievelijk 35% en 29%.

Factoren

De onderzoekers gingen ook na welke andere factoren dan het land een impact hebben op de remuneratie van de CEO. Met stip op één vinden we ook dit jaar weer de grootte van het bedrijf. Tegenover elke stijging van 1% in beurskapitalisatie staat een stijging van 0,43% in de remuneratie van de CEO.

Een andere opmerkelijke bevinding is dat buitenlandse CEO’s meer betaald worden, ook al beweert men dat dit een internationale markt is.

Voorts betalen bedrijven met een meer versnipperd aandeelhouderschap hun CEO’s meer. Dit kan ermee te maken hebben dat hier minder sprake is van een ‘controlerende’ aandeelhouder, die ook nauwlettend toeziet op de salarissen van het topmanagement.

België niet zeer open

De Europese Shareholder Rights Directive, die bepaalde eisen stelt op het vlak van de openbaarmaking van de topsalarissen, zal in de eerstkomende jaren in werking treden, ook in België.

Zo moet detailinformatie verstrekt worden over de bonussystematiek. Het Vlerick-onderzoek stelt vast dat op vandaag slechts 23% van de Belgische beursgenoteerde bedrijven informatie verschaft over de hoogte van de target bonus; dit is de bonus die wordt uitgekeerd als de doelstellingen bereikt zijn.

Bovendien geeft slechts 51% informatie over de maximumbonus. België is hier zeker niet de beste leerling van de klas: 65% van de Nederlandse beursgenoteerde bedrijven verschaft informatie over de target bonus, en 68% van de Duitse bedrijven.

Het kan ook nog transparanter qua onderliggende criteria voor die bonus. 80% van de Belgische bedrijven verschaft deze informatie, tegenover 89% van de Nederlandse bedrijven, en zelfs 100% van de bedrijven gevestigd in het Verenigd Koninkrijk. Ook Zwitserland doet het goed met 94%

Het onderzoek

Het onderzoeksteam van Vlerick Business School analyseert jaarlijks de remuneratierapporten van beursgenoteerde bedrijven in België, Nederland, Frankrijk, Duitsland, Zweden, het Verenigd Koninkrijk en, sinds dit jaar ook Zwitserland.

Het brengt zowat alle remuneratiekenmerken in kaart:

 • de remuneratieniveaus,
 • de remuneratie-instrumenten,
 • de onderliggende criteria,
 • het stemgedrag van de aandeelhouders en
 • de openbaarmakingspraktijken van de bedrijven.

De resultaten die gerapporteerd worden, hebben betrekking op 2017.