Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Bedrijfswagen nog niet op zijn retour

Bedrijfswagen nog niet op zijn retour

Het aantal bedrijfswagens blijft toenemen. Dat blijkt uit een enquête van HR-dienstenbedrijf Attentia bij 150.000 werknemers in België. Vandaag heeft bijna één op de vijf werknemers een bedrijfswagen.

Cash for car blijkt geen succes te zijn. Er is overigens nu wel een aanpassing aan de regelgeving in de maak. “Toch moeten we alternatieve mobiliteitsoplossingen blijven stimuleren”, zegt Yves Labeeu, Tax en Legal consultant bij Attentia.

Forse stijging op drie jaar

Uit de cijfers van Attentia blijkt dat op drie jaar tijd het aantal werknemers met een bedrijfswagen met 21,8% is gestegen. In 2018 heeft 28,94% van de bedienden in België een bedrijfswagen (t.o.v. 24,68% in 2015) als extralegaal voordeel ter beschikking. Bij arbeiders is dat amper 2,01% 

Waals-Brabant boven

Bedrijven in Waals-Brabant scoren het hoogst. Daar heeft 40,55% van de werknemers een bedrijfswagen. Ook bedrijven in de provincie Namen zijn gul met bedrijfswagens (39%), gevolgd door Brusselse bedrijven (35,9%). In Vlaanderen scoren Vlaams-Brabant (28,7%) en Antwerpen (25,29%) het hoogst.

Dit is deels te verklaren doordat de lonen in Brussel en Antwerpen vaak iets hoger liggen dan elders. Bedrijven bieden dan sneller een bedrijfswagen aan als extralegaal voordeel. Werknemers die in deze steden werken, moeten over het algemeen ook van verder komen. Bedrijven met een vestiging in Oost-Vlaanderen stellen het minst een bedrijfswagen ter beschikking (13,28%).

Als we de woonplaats van werknemers als referentie nemen, dan scoren de provincies Waals-Brabant (32,59%), Vlaams-Brabant (28%) en Namen (26%) het hoogst. Het aantal bedrijfswagens per woonplaats ligt in Vlaanderen het laagst in Limburg (15,94%) en opnieuw Oost-Vlaanderen (16,05%).

Meer jongeren, minder ver

Kijk je naar de leeftijdscategorie, dan zie je een stijging in alle categorieën. Toch vertoont de groep jonge werknemers (20-29 jaar) procentueel de grootste stijging met maar liefst 48% tussen januari 2015 en januari 2018. In deze groep beschikken quasi evenveel vrouwen als mannen een bedrijfswagen. In de leeftijdscategorieën 40-49 en 50-59 is een duidelijk verschil tussen mannen en vrouwen: respectievelijk 5 en 7%. De genderkloof is sinds 2015 wel kleiner geworden.

Opvallend is dat jongere werknemers met een bedrijfswagen dichter bij het werk wonen (gemiddelde afstand 12 km). In het algemeen rijdt men vandaag minder ver met de bedrijfswagen. In 2015 reden werknemers nog gemiddeld 20 km tot hun werk, in 2018 is dat geslonken tot 16 km. De daling wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de jongere werknemers (20-39 jaar).

Mobiliteitstoolbox voor laatste kilometer

“Mobiliteit is een heel belangrijke factor in de jobkeuze van huidige en toekomstige medewerkers”, zegt Yves Labeeu: “Doorgaans vergen de laatste kilometers van een pendeltraject de meeste tijd, zeker als de onderneming in een stad gevestigd is. Vandaag al combineren mensen een bedrijfswagen met een mobiliteitsoplossing die in de koffer past. Dat kan een klassieke plooifiets zijn, maar denk ook aan een elektrische step of een monowheel of gyropode.”

Gedeelde mobiliteit

Gedeelde mobiliteit, zoals deelauto’s, deelfietsen en deelscooters, ziet Attentia ook geleidelijk aan opkomen. “Populair zijn ze nog niet, deels omdat het wettelijk kader ontbreekt. Maar ze kunnen wel perfect deel uitmaken van een op maat uitgewerkte oplossing. Vandaar het belang om dergelijke alternatieven - ook op politiek vlak - van de nodige stimuli te voorzien”, besluit Yves Labeeu.

Gemiddeld 34.000 euro

Tot slot: de gemiddelde catalogusprijs bedraagt in 2018 34.006 euro (ten opzichte van 31.966 euro in 2015). Dieselwagens verliezen wat terrein (89,1% tov 94,8% in 2015), maar blijven - ondanks verschillende maatregelen - met kop en schouders boven de rest uitsteken. Benzinewagens zien hun aandeel verdubbelen (tot 10,6%) terwijl de elektrische wagen niet doorbreekt (0,15%).