Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Allochtone werkloosheid daalt opnieuw

Allochtone werkloosheid daalt opnieuw

Eind juli telde Vlaanderen 225.044 niet-werkende werkzoekenden (NWWZ). Dat zijn er 13.049 of 5,5% minder dan vorig jaar.

De werkzoekenden met een werkloosheidsuitkeringsaanvraag (WZUA) staan voor 66,7% van de Vlaamse arbeidsreserve, de jongeren in beroepsinschakelingstijd (BIT) voor 9,7%.

Op jaarbasis dalen zowel de WZUA’s (- 7,8%), de BIT-jongeren (- 7,4%) als de vrij ingeschreven werkzoekenden (- 5,8%). Tegen de trend in klokt de groep ‘Andere’ (+15,7%) hoger af. Erkende vluchtelingen met een leefloon die zich melden als werkzoekende worden bij ‘Andere’ gerubriceerd.

53,9% van de werkzoekenden is minder dan een jaar werkzoekend, 16,7% tussen 1 à 2 jaar en 29,4% langer dan twee jaar.

De allochtone werkloosheid (-0,5%) daalt. Het is de tweede maand op rij dat deze categorie een daling laat optekenen.

Er zijn meer werkzoekende 60-plussers (+11,3%), mede door de langere beschikbaarheid.

De werkloosheid in Limburg (-10,4%) daalt sneller dan in de rest van Vlaanderen.