Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Alles verandert, maar mensen blijven mensen

Alles verandert, maar mensen blijven mensen

Berlijn was een beetje tropisch eind mei. Het weer zorgde mee voor een zinderende sfeer op ons HR/RH-congres. Maar de ruim tweehonderd HR-professionals inspireerden toch vooral elkaar. De contacten waren spontaan en intens, de gesprekken open.

Die gesprekken gingen uiteraard vooral over ‘HR Matters’. We stelden er meteen de vraag bij: ‘Does it?’ Hoewel digitalisering en globalisering vele zekerheden ondergraven, de vergrijzing veroorzaakt nu echt acute tekorten aan talent. Maar die focus op talent vertalen naar een HR-beleid is natuurlijk nog wat anders. Zal HR daar altijd genoeg wegen op de agenda, binnen de organisatie en bij beleidsmakers?

HR heeft tot nader order niet de reputatie om sterk zijn stempel te drukken. We hoorden dat ook heel even doorklinken in de presentatie van Jurgen Ingels (p. 43). Hoewel deze seriële ondernemer en investeerder ook actief in in HR-tech, ontmoet hij niet altijd evenveel gezaghebbende HR-stemmen als hij wel zou verwachten.

Natuurlijk zullen veel HR-professionals naar Kyle Swanson verwijzen. Technologie, businessmodellen en producten mogen dan wel veranderen, maar ‘mensen blijven mensen’, zo stelde onze spreker uit de Verenigde Staten. En wie van hen verandering en creativiteit verwacht, zal omstandigheden moeten creëren waarin ze dat kunnen doen zonder aan menselijkheid in te boeten.

Hij beklemtoonde in dat verband het belang van waarden en cultuur. Dit was ook heel prominent aanwezig in het discours van Paul Lembrechts. De CEO van VRT onderzoekt hoe hij zijn openbare omroep relevant kan houden, nu de jeugd minder en anders tv kijkt. VRT zal technologisch mee moeten zijn, maar Lembrechts begrijpt dat dit niet zal gebeuren zonder een cultuur van ‘ondernemerschap’, ook weer gebaseerd op leiderschap en waarden.

We zullen dus technologie moeten inzetten zoals het betaamt: als ondersteuning van de mens, niet als verdringer of onderdrukker van het menselijke aspect. Laat me afsluiten met het veelzeggende uitgangspunt van Ann De Bisschop: “Kwaliteit lever je met gelukkige mensen.”